PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Český jazyk - V834038
Anglický název: Czech Language
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika jazyka vysokoškolského prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Studenti budou umět:

  • využít odpovídající lexikální, gramatické a stylistické prostředky
  • vyjádřit se k obtížnému tématu
  • argumentovat v diskusi
  • vypracovat text na téma vztahující se k oboru studentova studia
  • přednést 10-minutový projev na téma související s oborem studia

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Z: Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Čeština pro středně a více pokročilé,Nakladatelství Karolinum,Praha,2011, 9788024617930

Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé, Nakladatelství Karolinum,Praha,2007

Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková, Čeština pro cizince, učebnice, úroveň B2, Edika 2013

Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková, Čeština pro cizince, cvičebnice, úroveň B2, Edika 2013

Antošová, Pačesová, Filip, Sůvová, Soubor cvičení k české gramatice, Sova Libris 2012

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

1. Seznámení s programem kurzu, opakování slovesných tvarů.

2. Studium na VŠCHT - práce se slovní zásobou.

3. Studentský život,slovesný vid, časování obtížnějších sloves.

4. Imperativ, futurum, přísloví.

5. Chemie kolem nás, práce se slovní zásobou.

6. Životní prostředí, přítomný kondicionál.

7. Slovní zásoba Ekologie, minulý kondicionál.

8. Užití kondicionálu ve větě jednoduché.

9. Kondicionál v souvětí, spojovací výrazy, typy vedlejších vět.

10. Zdravý životní styl, opakování adjektiv a jejich tvoření.

11. Různé typy předložek, slovesný vid - slovesa dokonavá a nedokonavá.

12. Školství, vysoké školy, slovesný vid a imperativ.

13. Předponová slovesa,vyjádření vzájemnosti, opakování.

14. Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

 
VŠCHT Praha