PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Němčina pro inženýry II - V834041
Anglický název: German for Engineers II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují potraviny, léčiva, materiály, restaurování
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Studenti budou umět:

  • využít odpovídající lexikální, gramatické a stylistické prostředky
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, okomentovat grafické znázornění dat
  • prezentovat odborné téma vztahující se ke studovanému oboru

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Dreyer,Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10, Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (02.07.2020)

Výběr tematických oblastí, kterými se v kurzu budeme zabývat:

1. Chemické názvosloví, obecná chemie.

2. Laboratoř (náčiní, nádobí, laboratorní řád, symboly, provádění experimentů, práce v laboratoři).

3. Potravinářství (výroba, konzervování potravin, kontrola kvality potravin).

4. Energetika (zdroje energie, výroba energie).

5. Technologie ochrany životního prostředí.

6. Restaurování.

7. Vývoj a výroba léčiv.

8. Vývoj a výroba materiálů.

V kurzu budeme pracovat s odbornými texty, s videi, studenti budou vytvářet prezentace na témata dle vlastního výběru.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Znalost na úrovni Němčina - pokročilí I.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

 
VŠCHT Praha