PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Prezentační dovednosti v angličtině I - V834050
Anglický název: Presentation skills in English I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matesová Hedvika Ing. Mgr.
Anotace -
Cílem kurzu je zdokonalit prezentační dovednosti účastníků. Teoretická část se zabývá strukturou prezentace, efektivním začátkem a koncem, prozódií a vizuáliemi. Praktická část umožní účastníkům vše si vyzkoušet v praxi a získat cennou zpětnou vazbu.
Poslední úprava: Matesová Hedvika (17.05.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • strukturovat prezentaci za použití vhodných lexikální, gramatické a stylistické prostředků
  • efektivně začít a skončit prezentaci
  • efektivně vytvořit a vhodně okomentovat vizuálie
  • prezentovat čísla a trendy
  • vhodně používat svůj hlas

Poslední úprava: Matesová Hedvika (17.05.2023)
Literatura -

Z: Powell M., Dynamic Presentations 1 - 5, Cambridge University Press, 2011, 9780521150040

Z: Williams E. J., Presentations in English, Macmillan, 2008, 9780230028760

D: Videa Ted Talks

D: 3MTs

Poslední úprava: Matesová Hedvika (23.01.2024)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Fialová Jana (29.03.2023)
Metody výuky -

Semináře.

Poslední úprava: Matesová Hedvika (17.05.2023)
Sylabus -

1. Introductions

2. Opening and closing I

3. Opening and closing II

4. Smooth structure I

5. Smooth structure II

6. Voice power I

7. Voice power II

8. Visual aids I

9. Visual aids II

10. Facts and figures I

11.Facts and figures II

12. Presentation practice

13. Presentation practice

14. Presentation practice

Poslední úprava: Matesová Hedvika (17.05.2023)
Vstupní požadavky -

Angličtina na úrovni B1+.

Poslední úprava: Matesová Hedvika (17.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích (80%), dvě praktické prezentace v hodině - prokázání praktických prezentačních dovedností.

Poslední úprava: Matesová Hedvika (17.05.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0.2 6
Účast na seminářích 0.8 22
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha