PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Obecná a anorganická chemie II - Z101006
Anglický název: General and Inorganic Chemistry II
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (1000)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ACH2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Je záměnnost pro: N101006, AB101002, B101002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Atomové orbitaly. Problém 3d/4s. Molekulové orbitaly.

2. Periodický zákon. Vertikální a horizontální podobnosti, p-,d-, a f- kontrakce.

3. Sekundární hybridizace, symetrie molekul.

4. Vodík, vodíkové můstky, hydridy. Van der Waalsovy interakce a vzácné plyny.

5. Kyslík, Lewisova teorie kyselin a zásad. Acidita oxidů. Ozon. Peroxidy.

6. Halogeny, stabilita oxidačních stavů, elektrodové potenciály.

7. Chalkogeny, od nekovů ke kovům. Homo- a heterokatenace.

8. Dusík a fosfor. Vazebné možnosti prvků 2. A vyšších period.

9. Uhlík, křemík, bor. Architektura jednoduchých násobných a vícestředových vazeb.

10. Vazba v pevných látkách a jejich vlastnosti. Kovy, polovodiče, izolanty.

11. Základy krystalochemie. Strukturní typy.

12. Koordinační sloučeniny, geometrická a optická isomerie, symetrie.

13. Vazba a vlastnosti koordinačních sloučenin. Organokovové sloučeniny.

14. Vliv inertního páru a lanthanoidové kontrakce na chemické vlastnosti kovů.

Poslední úprava: SMIDOVAL (12.09.2005)
 
VŠCHT Praha