PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy počítačové simulace - Z105005
Anglický název: Fundamentals of Computer Simulation
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc.
Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Z//Je záměnnost pro: M105001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.02.2007)
Předmět je úvodem do problematiky využívání univerzálních simulačních programů při návrhu nových chemických technologií s důrazem na praktické používání existujícího software. Předmět je problémově orientovaný, t.j. student bude postupně řešit bilanční a simulační úlohy vznikající při studiu chování jednotlivých technologických uzlů a jejich soustav v oblasti chemické technologie s použitím univerzálních simulačních programů.
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.02.2007)

J.Poživil, T.Vaněk, B.Bernauer: Procesní inženýrství, skripta VŠCHT, Praha 1997.

R.Smith: Chemical Process Design, McGraw-Hill,N.Y. 1995.

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.02.2007)

1.Typy projektů při návrhu chemicko-technologického procesu, hierarchická posloupnost při vývoji návrhu chemického procesu.

2. Úloha simulačních výpočtů při návrhu nového nebo optimalizaci existujícího procesu, struktura rovnicově orientovaných universálních simulačních programů, přehled dostupného software.

3. Fyzikálně-chemická data v universálních simulačních programech, výběr vhodného termodynamického modelu, stavové chování, fázové rovnováhy, elektrolyty, odhady fyzikálně-chemických vlastností.

4. Materiálové a energetické proudy, pevné látky, pseudosložky.

5. Sestavení bilančního schematu, hmotnostní a enthalpické bilance, recykly, metody řešení rozsáhlých soustav nelineárních rovnic.

6. Simulační výpočet, sekvenční a globální přístup, návrhový výpočet, parametrická studie.

7. Modely chemických reaktorů, jejich realizace v simulačních programech.

8. Modely separátorů homogenních a heterogenních směsí.

9. Využití tepla v chemických procesech, výměníky tepla, jejich soustavy.

11.Využití tepla v soustavách reaktor-výměník, optimální teplotní profil reaktoru, jeho realizace.

12.Současný návrh reaktoru a separačního zařízení.

13.Dynamická simulace, řízení chemického procesu.

14.Dílčí a celková optimalizace procesu.

 
VŠCHT Praha