PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fotografické techniky - Z106022
Anglický název: Photography Techniques
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Štajer Pavel Ing. CSc.
Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148038, N106022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

Neff. O., Březina J. Podhajský P.: Zpracování digitální fotografie. Institut digitální fotografie, Praha 2003.

Neff. O., Březina J. Podhajský P.: Fotografování s digitálním fotoaparátem II. Institut digitální fotografie, Praha 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

1. Fotografický přístroj, základní parametry klasického a digitálního fotopřístroje.

2. Vybavení pracoviště - ateliéru (osvětlení, pozadí atd.).

3. Úprava (využití přírodních) světelných podmínek.

4. Práce s bleskem, použití filtrů.

5. Příprava objektu (modelu).

6. Volba podmínek při fotografování objektů v exteriéru (architektura, apod.).

7. Mikrofotografie.

8. Fotografie v UV a IČ světle.

9. Zpracování obrazu (klasické i digitální fotografie), formáty digitální fotografie.

10. Archivace obrázků (klasické i digitální fotografie), archivační programy.

11. Videozáznam - příprava záznamu.

12. Videozáznam - střih, archivace.

13. Speciální techniky záznamu obrazu – fotogrammetrie.

14. Speciální techniky záznamu obrazu – termovize.

 
VŠCHT Praha