PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Uživatelské programy - Z111008
Anglický název: User Software
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Ing. Z. Valášková, CSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Valášková Zina Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B111004, N111008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

1. Operační a síťové systémy: Windows, Novell, manažery, konfigurace, přístupová práva, sítě

2. Textový procesor (MS Word) - pokročilé metody práce s textem, formátování přes styly, rovnice, šablony,

3. Textový procesor - pokročilé techniky: objekty, import grafů a dat, seznamy, rejstříky, dlouhé dokumenty

4. Tabulkový procesor (Excel) -opakování, rozšíření základních znalostí, prostorové bloky, práce s více sešity

5. Tabulkový procesor - možnosti grafů, matematické výpočty, soustavy rovnic, řešitel

6. Tabulkový procesor - zpracování a analýza dat, statistické výpočty

7. Tabulkový procesor - import, export a zpracování dat, databáze v Excelu, pokročilé techniky, makra

8. Integrované uživatelské prostředí Matlab - základy

9. Matlab - výpočty a grafika

10. Matlab - programování a využití knihoven

11. Matlab - sdílení dat a aplikace

12. Prezentace výsledků v elektronické formě - Powerpoint - základy

13. Powerpoint- animace, ozvučení; elektronická pošta, Outlook,

14. zápočet - samostatné řešení úloh

 
VŠCHT Praha