PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy farmakologie - Z111024
Anglický název: Basic Pharmacology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Buchar Evžen RNDr. CSc.
Z//Je záměnnost pro: B111005, N111024
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

1. Osud léčiva v organismu - základní farmakologické pojmy.

2. Receptorová teorie - afinita, aktivita, dualismus.

3. Účinky léčiv. Faktory modifikující účinky léčiv. Interakce.

4. Farmaka autonomního nervového systému I.

5. Farmaka autonomního nervového syntému II.

6. Farmaka potlačující bolest I.

7. Farmaka potlačující bolest II.

8. Antiflogistika - antirevmatika.

9. Diuretika.

10. Antihypertenzíva.

11. Látky zasahující do imunitních dějů.

12. Hormony.

13. Psychofarmaka.

14. Antibiotika.

 
VŠCHT Praha