PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Dějiny umění středověku I - Z148023
Anglický název: Art History of the Middle Ages I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Altová Blanka PhDr. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: B148008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

Gombrich E.H.: Příběh umění, Agro, 1995.

Pijoan J. Dějiny umění, Knižní klub, 2000.

kol. Dějiny českého výtvarného umění I, Academie, 1984

kol.: Uměná a lidstvo, encyklopedie Larousse, 1997.

Merhautová A., Třeštík D.: Románské umění v Čechách a na Moravě

Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

1. Křesťanská antika.

2. Byzantské umění.

3. Raně křesťanské umění Západu.

4. Zobrazování boha a božských osob.

5. Biblický text a jeho zobrazování.

6. Hagiografický text a jeho zobrazování.

7. Karolínská renesance.

8. Otónské umění.

9. Románské umění - sakrální architektura a její symbolika.

10. Románská malba a plastika v architektuře.

11. Románské umění. Čechy. Společenský vývoj.

12. Románská architektura, sochařství, malba a řemesla v Čechách.

13. Úloha svatováclavského kultu v české kultuře, čeští zemští patroni.

14. Umělecké technologie raného středověku.

 
VŠCHT Praha