PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny umění středověku II - Z148024
Anglický název: Art History of the Middle Ages II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Altová Blanka PhDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: N148024
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.03.2007)

Gombrich E.H.: Příběh umění, Agro, 1995.

Pijoan J. Dějiny umění, Knižní klub, 2000.

kol. Dějiny českého výtvarného umění I, Academie, 1984

kol.: Uměná a lidstvo, encyklopedie Larousse, 1997.

Ullmann E.: Svět gotické katedrály, Vyšehrad, 1987

Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.03.2007)

1. Gotika - geografický přehled a periodizace stylových fází.

2. Gotická architektura (kostely, hrady) - souvislost idejí a stavebních koncepcí .

3. Gotická katedrála jako obraz světa a nebeského Jeruzaléma.

4. Katedrální umění (sochařství, malba) a poutní cesty po Evropě.

5. Umění v době Přemyslovců v Čechách.

6. Kláštery jako kulturní a umělecká centra.

7. Evropská dvorská kultura vrcholného středověku.

8. Evropská měšťanská kultura vrcholného středověku.

9. Umění v době Lucemburků a husitství v Čechách.

10. Evropská architektura pozdního středověku.

11. Evropské malířství pozdního středověku.

12. Evropské sochařství pozdního středověku.

13. Ikonografie pozdního středověku.

14. Umělecké technologie pozdního středověku.

 
VŠCHT Praha