PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Operační systémy a sítě - Z409046
Anglický název: Operating Systems and Networks
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: OSS
Garant: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: N409046
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus -
Poslední úprava: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc. (12.06.2007)

1. Úvod. Historie.

2. Principy práce počítače. Vztah hardwaru a softwaru.

3. Principy práce počítačových sítí. Síťové komponenty. Síťová architektura. OSI model. Síťové protokoly. Konkrétní typy sítí.

4. Principy práce operačních systémů. Typy operačních systémů.

5. Operační systémy typu Windows.

6. Sítě a operační systémy typu Windows.

7. Operační systémy typu UNIX.

8. Sítě a operační systémy typu UNIX.

9. Síťové operační systémy. Novell Netware.

10. Sítě v heterogenním prostředí. Spolupráce počítačů s různými operačními systémy. NFS systémy.

11. Přístup na vzdálené počítače. Prostředky typy FTP a Telnet.

12. Otázky bezpečnosti provozu sítě. Bezpečnostní mezery v některých komponentách systémů Windows a jejich odstraňování.

13. Zásady administrace sítě. Úloha správce (administrátora) sítě.

14. Organizace sítě v podmínkách firmy nebo instituce.

 
VŠCHT Praha