PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
  
Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Adresa: VŠCHT Praha, Technická 5, Praha
Sídlo:
Telefon: 220 444 122
Fax:
E-Mail: sedmidub@vscht.cz
Další informace: http://www.vscht.cz/ach/ustav-osobni_sedmidub.html
 
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Katedra: Ústav anorganické chemie (101)
:
:
Předměty   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AP101002 Advanced Crystal Chemistry oba 3/0, Jiné [HT] 101 FCHT
detail AP403017 Advanced methods for characterization of solids letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403 FCHI
detail P126001 Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech zimní zimní s.:3/0, Jiné [HT] 126 FCHT
detail D126002 Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech zimní zimní s.:3/0, Jiné [HT] 126 FCHT
detail AM101001 Crystal Chemistry letní letní s.:2/1, Zk [HT] 101 FCHT
detail AP126001 Equilibria in Heterogeneous Systems oba 3/0, Jiné [HT] 126 FCHT
detail AP126005 Experimental Methods of Obtaining of Thermodynamic data of Solids oba 2/1, Jiné [HT] 126 FCHT
detail P126005 Experimentální metody získávání termodynamických dat pevných látek zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 126 FCHT
detail P101005 Fyzikální chemie anorganických soustav oba 3/0, Jiné [HT] 101 FCHT
detail AB101002 General and Inorganic Chemistry II letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 101 FCHT
detail M101001 Krystalochemie letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 101 FCHT
detail B101008 Laboratoř chemie a technologie speciálních anorganických materiálů zimní zimní s.:0/6, KZ [HT] 101 FCHT
detail M101005 Laboratoř specializace - anorganická chemie zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 101 FCHT
detail M101051 Modelování pevných látek letní letní s.:0/15, KZ [HS] 101 FCHT
detail B101001 Obecná a anorganická chemie I oba 3/3, Z+Zk [HT] 101 FCHT
detail B101002 Obecná a anorganická chemie II oba 2/2, Z+Zk [HT] 101 FCHT
detail AP101005 Physical chemistry of inorganic systems oba 3/0, Jiné [HT] 101 FCHT
detail D101009 Pokročilá krystalochemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 101 FCHT
detail P101002 Pokročilá krystalochemie oba 3/0, Jiné [HT] 101 FCHT
detail P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403 FCHI
detail AM101020 Specialization Laboratory Course – Materials zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 101 FCHT
detail M101004 Teoretické principy anorganické chemie oba 2/1, Z+Zk [HT] 101 FCHT
detail M101052 Termodynamické modelování zimní zimní s.:0/15, KZ [HS] 101 FCHT
detail P126006 Termodynamické modelování procesů přípravy a zpracování materiálů zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 126 FCHT
detail P101001 Termodynamické vlastnosti anorganických látek oba 3/0, Jiné [HT] 101 FCHT
detail M126002 Termodynamika materiálů zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 101 FCHT
detail AP126006 Thermodynamic Modelling Preparation and Materials Processing oba 2/1, Jiné [HT] 126 FCHT
detail AP101001 Thermodynamic properties of inorganic substances oba 3/0, Jiné [HT] 101 FCHT
detail AM126002 Thermodynamics of Materials zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 101 FCHT
 
VŠCHT Praha