PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučující, akademický rok 2023/2024
  
Brožek Vlastimil doc. Ing. DrSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: brozekv@vscht.cz
Další informace:  
 
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Katedra: Ústav anorganické chemie (101)
:
:
Předměty   
 
VŠCHT Praha