PředmětyPředměty(verze: 895)
Vyučující, akademický rok 2021/2022
  
Děd Jiří Ing. CSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: dedj@vscht.cz
Další informace:  
 
Katedra: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
:
:
Předměty   
 
VŠCHT Praha