PředmětyPředměty(verze: 893)
Vyučující, akademický rok 2021/2022
  
Náhlík Josef Ing. CSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: jnahlik@vscht.cz
Další informace:  
 
Katedra: Ústav inženýrství pevných látek (126)
:
:
Předměty   
 
VŠCHT Praha