PředmětyPředměty(verze: 895)
Vyučující, akademický rok 2021/2022
  
Ohlídalová Martina Ing. Ph.D.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: Martina.Ohlidalova@vscht.cz
Další informace:  
 
Katedra: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
:
:
Předměty   
 
VŠCHT Praha