PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučující, akademický rok 2022/2023
  
Punčochářová Jana RNDr. CSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: puncochj@vscht.cz
Další informace:  
 
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Katedra: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
:
:
Předměty   
 
VŠCHT Praha