PředmětyPředměty(verze: 949)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AB106002 Materials Corrosion 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AB106003 Metallurgy 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail AB106005 Metallic Materials 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail AM106002 Phase Transformations in Metals 22310 106 letní s.:2/1, Zk [HT] letní ne
detail AM106003 Physics of Metals 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM106005 Chemical Metallurgy 22310 106 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM106006 Corrosion Engineering 22310 106 letní s.:3/0, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM106010 Electrochemistry for Materials Engineering 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AP106001 Theory of Corrosion Processes 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP106002 Metallic Materials Science 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP106003 Theory of Metalurgical Processes 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP106004 Physics of Metalic Materials 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP106005 Physical Metallurgy 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail B101011 Laboratoř chemie 22310 106 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail B106001 Degradace materiálů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B106002 Koroze materiálů 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B106003 Metalurgie 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B106004 Vlastnosti a zkoušení kovů 22310 106 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B106005 Kovové materiály 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B106006 Technologie zpracování kovů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B106007 Materiály a technologie v automobilovém průmyslu 22310 106 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail B106008 Biomateriály pro medicínské aplikace 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B106009 Laboratoř programu Chemie biomateriálů pro medicínské využití 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail B106010 Zpracování odpadů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B106011 Metody charakterizace biomateriálů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B106012 Laboratoř chemie a technologie kovových materiálů 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail B106013 Kovové materiály pro restaurátory 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B106014 Historické způsoby výroby a zpracování kovů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B106015 Koroze a degradace kovů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B106016 Povrchové úpravy a konzervování kovů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B150001 Laboratoř specializace forenzní analýza materiálů 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M106001 Kompozitní materiály 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106002 Fázové přeměny v kovech 22310 106 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail M106003 Fyzika kovů 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106004 Protikorozní ochrana 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106005 Chemická metalurgie 22310 106 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M106006 Korozní inženýrství 22310 106 letní s.:3/0, Z+Zk [HT] letní ne
detail M106007 Metalurgie železa a neželezných kovů 22310 106 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail M106008 Nanostrukturované konstrukční materiály 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106010 Elektrochemie pro materiálové inženýrství 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106011 Laboratoř specializace - kovové materiály 22310 106 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M106012 Analýza materiálů 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106013 Systém managementu a jakosti ve výrobě biomateriálů 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106014 Laboratoř specializace - biomateriály 22310 106 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M106015 Vlastnosti kovových materiálů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106016 Technologie zpracování kovových materiálů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M106017 Forenzní analýza kovových a anorganických nekovových materiálů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M150003 Laboratorní projekt chemie a technologie materiálů II 22310 106 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail P106001 Teorie korozních procesů 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P106002 Nauka o kovech 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P106003 Teorie metalurgických procesů 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P106004 Fyzika kovových materiálů 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P106005 Fyzikální metalurgie 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P106006 Mechanismy degradace kovových materiálů a metody jejich konzervace 22310 106 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
 
VŠCHT Praha