PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
  

V neděli 12.2.2023 proběhnou servisní práce na webovém rozhraní SIS. Přístup do systému bude omezen.

Děkujeme za pochopení

 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr
detail AB105001 Applied Chemical Processes 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail AB105003 Fundamentals of Chemical Technologies 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM105004 Engineering Thermodynamics 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail AM105005 Membrane Processes 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail AM105008 Inorganic Technology 22310 105 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail AM105016 Process Design 22310 105 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní
detail AM105020 Valorisation, Commercialisation and Entrepreneurship 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail AM105021 Individual Project 2 22310 105 letní s.:0/10, KZ [HT] letní
detail AM105022 Applied Reaction Kinetics 22310 105 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail AM105023 Introduction to Electrochemistry 22310 105 2/0, Zk [HT] oba
detail AM105024 Fuel Cell Technologies and Applications – Introduction 22310 105 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail AM105025 Hydrogen and Hydrogen Based Fuels 22310 105 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail AM105026 Techniques for Fuel Cell Characterisation 22310 105 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail AM105027 Fuel Cell Modelling Tools 22310 105 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail AM105028 Low Temperature Fuel Cells 22310 105 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail AM105029 High Temperature Fuel Cells 22310 105 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail AM105030 Laboratory of Fuel Cells and Hydrogen Engineering I 22310 105 0/10, KZ [HT] oba
detail AM105031 Laboratory of Fuel Cells and Hydrogen Engineering II 22310 105 0/10, KZ [HT] oba
detail AM105032 Laboratory of Fuel Cells and Hydrogen Engineering III 22310 105 0/10, KZ [HT] oba
detail AM105033 Low Temperature Systems 22310 105 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail AM105034 Politics; Regulations, Codes and Standards; Markets 22310 105 2/0, Zk [HT] oba
detail AM105035 Fuel Cell Vehicles 22310 105 2/2, Zk [HT] oba
detail AP105001 Electrochemical Engineering 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105002 Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105003 Electrochemical Experimental Techniques 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105004 Theory and Technology of Pigments and Powder Materials Production 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105005 The Selected Experimental Methods in the Research of Powder Materials 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105006 Agrochemical Analyses 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105007 Principles of Electrochemical Methods 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105008 Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105009 Design of Chemical and Separation Processes 22310 105 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP105010 Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Technology 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105011 Experimental Techniques in Electrochemistry, Photoelectrochemistry and Photocatalysis 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105012 Inorganic Technology for PhD Students 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail B105001 Aplikované chemické procesy 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail B105002 Elektrochemické procesy 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B105003 Úvod do chemických technologií 22310 105 2/0, Zk [HT] oba
detail B105004 Výroba a skladování vodíku 22310 105 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail B105005 Základy membránových a vodíkových procesů 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B105007 Základy anorganické technologie 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail D105001 Teoretické základy anorganických technologií 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105004 Elektrochemické inženýrství 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105006 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105008 Měřící techniky v elektrochemii 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105009 Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105010 Vybrané experimentální metody ve výzkumu práškových látek 22310 105 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D105013 Agrochemické rozbory 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105014 Experitmentální techniky v elektrochemii 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105016 Zeolity a mikroporézní anorganické materiály: Syntéza, struktura, charakterizace, vlas 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105017 Teoretické základy elektrochemických technik 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105018 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105027 Aktivní centra od atomů po klastry v nanoporézních matricích a jejich aplikace 22310 105 2/0, Jiné [HT] oba
detail M105001 Základy počítačových simulací 22310 105 zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] zimní
detail M105002 Elektrochemické inženýrství 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M105003 Aplikovaná chemická kinetika 22310 105 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail M105004 Inženýrská termodynamika 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M105005 Membránové procesy 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M105006 Procesy v heterogenních soustavách 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M105007 Reaktivita a struktura povrchu pevných látek 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M105008 Anorganická technologie 22310 105 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail M105009 Laboratoř specializace - vodíkové a membránové technologie 22310 105 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail M105010 Elektrochemická technologie 22310 105 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M105011 Syntéza a charakterizace membránových materiálů 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M105012 Teoretické základy elektrochemie 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M105013 Vodíkové a membránové technologie 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M105014 Laboratoř specializace - základní a speciální anorganické technologie 22310 105 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail M105015 Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie 22310 105 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail M105016 Navrhování procesů 22310 105 zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M105017 Experimentální techniky v elektrochemii 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M105018 Komplexní zpracování nerostných surovin 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M105019 Termodynamika vodných roztoků 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M105036 Metody charakterizace polymerních látek a struktury jejich povrchů 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M105053 Matematické modelování elektrochemických systémů 22310 105 letní s.:0/15, KZ [HS] letní
detail M150004 Laboratorní projekt chemické technologie I 22310 105 letní s.:0/10, KZ [HT] letní
detail P105001 Elektrochemické inženýrství 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105003 Měřící techniky v elektrochemii 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105004 Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105007 Teoretické základy elektrochemických technik 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105008 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105009 Navrhování chemických a separačních procesů 22310 105 2/1, Jiné [HT] oba
detail P105010 Fázové a chemické rovnováhy v chemické technologii 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105011 Experimentální techniky v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105012 Anorganická technologie pro doktorandy 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
 
VŠCHT Praha