PředmětyPředměty(verze: 840)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail D402003 Chemometrika letní letní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402008 Molekulová spektroskopie letní letní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402009 Nanotechnologie: základní principy a využití letní letní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402010 Separační metody zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402011 Atomová spektroskopie zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402012 Senzory letní letní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402015 Počítačová simulace vlastností molekul zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402029 Chiroptické metody zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402031 Supramolekulární chemie zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402033 Teoretické základy analytické chemie zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402034 Molekulární fyzikální chemie a symetrie zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402035 Krystalové inženýrství pro farmaceutický průmysl letní letní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402036 Moderní metody chemické fyziky I letní letní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402037 Moderní metody chemické fyziky II zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail D402038 Vícerozměrné statistické metody zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 402
detail N402002 Analytická chemie I letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail N402002A Analytická chemie I zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail N402003 Laboratoř analytické chemie I zimní zimní s.:0/5 KZ [HT] 402
detail N402003A Laboratoř analytické chemie I letní letní s.:0/5 KZ [HT] 402
detail N402004 Analytická chemie II zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail N402004A Analytická chemie II letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail N402005 Atomová spektroskopie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail N402006 Separační metody zimní zimní s.:2/3 Z+Zk [HT] 402
detail N402007 Laboratoř analytické chemie II letní letní s.:0/4 KZ [HT] 402
detail N402007A Laboratoř analytické chemie II zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 402
detail N402011 Techniky měření a interpretace luminiscenčních spekter zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 402
detail N402012 Elektroanalytické metody zimní zimní s.:2/3 Z+Zk [HT] 402
detail N402014 Metody strukturní a povrchové analýzy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402015 Molekulová spektroskopie letní letní s.:2/3 Z+Zk [HT] 402
detail N402016 Bioanalytické metody letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402018 Senzory zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402020 Teoretické základy analytické chemie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 402
detail N402021 Radioanalytické metody letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail N402023 Molekulární inženýrství letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402024 Supramolekulární chemie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402026 Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 402
detail N402028 Analýza z hlediska původu vzorku: životní prostředí zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402029 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 402
detail N402030 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 402
detail N402030A Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter letní letní s.:1/0 Zk [HT] 402
detail N402032 Techniky měření a interpretace NMR spekter zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 402
detail N402035 Semináře pokročilých metod analýzy zimní zimní s.:0/8 KZ [HT] 402
detail N402037 Molekulární modelování zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 402
detail N402038 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail N402039 Vícerozměrné statistické metody letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail N402040 Systémy managementu jakosti letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402042 Analytická chemometrika zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail N402046 Semestrální práce oboru analytická chemie I zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 402
detail N402047 Semestrální práce oboru analytická chemie II letní letní s.:0/7 KZ [HT] 402
detail N402048 Semestrální práce oboru analytická chemie III zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 402
detail N402049 Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie I letní letní s.:0/7 KZ [HT] 402
detail N402051 Analytická chemie A zimní zimní s.:2/1 KZ [HT] 402
detail N402054 Analytická chemie B letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail N402055 Metody analýzy léčiv zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 402
detail N402056 Návrh léčiv zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 402
detail N402057 Metrologie v chemii zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] 402
detail N402058 Úvod do separačních metod pro analýzu léčiv letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402059 Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402060 Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402061 Speciální analytické metody pro léčiva zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402062 Spřažené metody pro analýzu léčiv zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402064 Pokročilé separační metody analýzy léčiv zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 402
detail N402065 Pokročilé spektroskopické metody analýzy léčiv zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 402
detail N402066 Senzorová analýza farmaceuticky významných látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402067 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402068 Pokročilé bioanalytické metody letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402069 Krystalové inženýrství pro farmaceutický průmysl letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402070 Prvková analýza zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402072 Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402074 Semestrální projekt - rešerže letní letní s.:0/7 KZ [HT] 402
detail N402075 Laboratorní projekt zimní zimní s.:0/10 KZ [HT] 402
detail N402076 Laboratoř oboru zimní zimní s.:0/10 KZ [HT] 402
detail N402077 Úvod do nano a mikrotechologií zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 402
detail N402078 Moderní analytické metody pro nanotechnologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402079 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 402
detail N402080 Praxe letní letní s.:0/0 Z [HT] 402
detail N402081 Teorie a experiment atomové spektroskopie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402082 Teorie a experiment molekulové spektroskopie letní letní s.:2/1 Zk [HT] 402
detail N402083 Teorie a experiment radioanalytických metod letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402085 Teorie a experiment elektroanalytických metod zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402086 Metody stopové a ultrastopové analýzy letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail N402089 Laboratorní projekt oboru analytická chemie zimní zimní s.:0/10 KZ [HT] 402
detail N402090 Separační metody pro forenzní analýzu zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail N402091 Úvod do kriminalistické odorologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402095 Kriminalistická stopa jako důkaz zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail N402098 Moderní metody chemické fyziky I letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402099 Moderní metody chemické fyziky II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402100 Pokročilé metody zpracování signálů zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail N402101 Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie II zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 402
detail N402102 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402103 Teorie a metody kriminalistiky zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 402
detail N453018 Laboratoř forenzní chemie zimní zimní s.:0/6 KZ [HT] 402
detail S402002 Analytical Chemistry I letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail S402003 Analytical Chemistry: Laboratory I zimní zimní s.:0/5 KZ [HT] 402
detail S402004 Analytical Chemistry II zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 402
detail S402005 Atomic Spectroscopy zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 402
detail S402007 Analytical Chemistry: Laboratory II letní letní s.:0/4 KZ [HT] 402
detail S402007A Analytical Chemistry: Laboratory II zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 402
detail S402012 Electroanalytical Methods zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 402
detail S402014 Methods of Structural and Surface Analysis zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail S402015 Molecular Spectroscopy letní letní s.:2/1 Zk [HT] 402
detail S402016 Bioanalytical Methods letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail S402020 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 402
detail S402037 Molecular Modelling zimní zimní s.:1/2 Zk [HT] 402
detail S402038 Introduction to Molecular Physical Chemistry zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 402
detail S402042 Chemometrics in Analytical Chemistry zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 402
1
 
VŠCHT Praha