PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AB402001 Analytical Chemistry I letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 402
detail AB402002 Analytical Chemistry II zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 402
detail AB402005 Analytical Chemistry: Laboratory I zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 402
detail AB402006 Analytical Chemistry: Laboratory II oba 0/4, KZ [HT] 402
detail AM402001 Atomic Spectrometry zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail AM402004 Methods of Structural and Surface Analysis zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail AM402005 Molecular Spectroscopy letní letní s.:2/1, Zk [HT] 402
detail AM402007 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 402
detail AM402014 Molecular Modelling zimní zimní s.:1/2, Zk [HT] 402
detail AM402018 Chemometrics in Analytical Chemistry zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 402
detail AP402001 Computer Simulation of Molecular Properties zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402002 Chemometrics zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402003 New Techniques of Molecular Spectroscopy zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402004 Nanotechnology: basic principles and application letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 402
detail AP402005 Separation Methods for PhD Students letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402006 Atomic Spectroscopy zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402008 Supramolecular Chemistry zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402009 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - Simulation and Fitting zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402010 Molecular Physical Chemistry and Symetry, Pauli Principle and Symmetry zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402012 Advanced Methods of Chemical Physics I letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402013 Advanced Methods of Chemical Physics II zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402014 Multivariate Statistical Methods oba 2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402015 Sensor analysis for PhD Students zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402016 High Resolution Spectroscopy zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402017 Molecular Engineering letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 402
detail AP402018 Counterfeits of medicines, drugs and cosmetics letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402019 Chiroptical Spectroscopy zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail AP402020 Molecular Spectroscopy letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail B402001 Analytická chemie I oba 2/2, Z+Zk [HT] 402
detail B402002 Analytická chemie II oba 2/1, Z+Zk [HT] 402
detail B402003 Analytická chemie A oba 2/2, KZ [HT] 402
detail B402004 Analytická chemie B oba 2/1, Z+Zk [HT] 402
detail B402005 Laboratoř analytické chemie I oba 0/4, KZ [HT] 402
detail B402006 Laboratoř analytické chemie II oba 0/4, KZ [HT] 402
detail B402007 Úvod do nano a mikrotechnologií zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 402
detail B402008 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 402
detail B402009 Speciální analytické metody pro léčiva zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail B402010 Úvod do separačních metod letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail B402011 Úvod do spektrálních metod letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail B402012 Úvod do strukturní analýzy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail B402013 Spřažené metody zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail B402014 Základy forenzních databází zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail B402015 Trestná činnost v digitálním prostoru letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail B402016 Speciální metody forenzní analýzy zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 402
detail B402017 Rozpoznávání padělků letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail B402018 Úvod do kriminalistiky letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 402
detail B402019 Forenzní identifikace osob a věcí zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 402
detail D402003 Chemometrika letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402008 Molekulová spektroskopie letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402010 Separační metody zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402011 Atomová spektroskopie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402012 Senzory letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402015 Počítačová simulace vlastností molekul zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402029 Chiroptické metody zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402031 Supramolekulární chemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402033 Teoretické základy analytické chemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402034 Molekulární fyzikální chemie a symetrie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402036 Moderní metody chemické fyziky I letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402037 Moderní metody chemické fyziky II zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail D402038 Vícerozměrné statistické metody zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 402
detail M402001 Atomová spektrometrie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402002 Pokročilé separační metody zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 402
detail M402003 Elektroanalytické metody zimní zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] 402
detail M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402005 Molekulová spektroskopie letní letní s.:2/1, Zk [HT] 402
detail M402007 Teoretické základy analytické chemie zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 402
detail M402008 Radioanalytické metody letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402009 Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály letní letní s.:1/0, Zk [HT] 402
detail M402010 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter zimní zimní s.:1/0, Zk [HT] 402
detail M402011 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter zimní zimní s.:1/0, Zk [HT] 402
detail M402012 Techniky měření a interpretace NMR spekter zimní zimní s.:1/0, Zk [HT] 402
detail M402013 Semináře pokročilých metod analýzy zimní zimní s.:0/8, KZ [HT] 402
detail M402014 Molekulární modelování zimní zimní s.:1/2, Zk [HT] 402
detail M402015 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 402
detail M402016 Vícerozměrné statistické metody letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 402
detail M402017 Systémy managementu jakosti letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402018 Analytická chemometrika zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 402
detail M402019 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství I zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 402
detail M402020 Návrh léčiv zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402021 Metrologie v chemii zimní zimní s.:0/1, Zk [HT] 402
detail M402022 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402023 Pokročilé bioanalytické metody letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402024 Prvková analýza zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402025 Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402026 Laboratoř specializace analýza léčiv zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 402
detail M402027 Metody stopové a ultrastopové analýzy letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 402
detail M402029 Úvod do kriminalistické odorologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402031 Moderní metody chemické fyziky I letní letní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402032 Moderní metody chemické fyziky II zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402033 Pokročilé metody zpracování signálů zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 402
detail M402034 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402035 Teorie a metody kriminalistiky zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 402
detail M402036 Laboratorní projekt zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 402
detail M402037 Laboratoř atomové spektrometrie zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 402
detail M402038 Laboratoř elektroanalytických metod zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 402
detail M402039 Laboratoř forenzní chemie zimní zimní s.:0/6, KZ [HT] 402
detail M402040 Laboratoř molekulové spektrometrie letní letní s.:0/2, KZ [HT] 402
detail M402041 Laboratoř radioanalytických metod letní letní s.:0/2, KZ [HT] 402
detail M402042 Laboratoř separačních metod zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 402
detail M402043 Semestrální projekt - rešerše k DP letní letní s.:0/5, KZ [HT] 402
detail M402044 Senzorová analýza zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail M402046 Metody analýzy léčiv zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 402
detail M402047 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství II zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 402
detail M402048 Semestrální práce - forenzní chemie zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 402
detail M402049 Supramolekulární chemie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
detail P402001 Počítačová simulace vlastností molekul zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402002 Chemometrika zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402003 Nové techniky molekulové spektroskopie zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 402
detail P402005 Separační metody pro doktorandy letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402006 Atomová spektroskopie zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402008 Supramolekulární chemie zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402009 Teoretické základy analytické chemie - simulace a fitování zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402010 Molekulární fyzikální chemie, Pauliho princip a symetrie zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402012 Moderní metody chemické fyziky I letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402013 Moderní metody chemické fyziky II zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402014 Vícerozměrné statistické metody oba 2/1, Jiné [HT] 402
detail P402015 Senzorová analýza pro doktorandy zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402016 Vysocerozlišená spektroskopie zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402017 Molekulární inženýrství letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 402
detail P402018 Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402019 Chiroptická spektroskopie zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail P402020 Molekulová spektroskopie letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 402
detail S402014 Methods of Structural and Surface Analysis zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 402
 
VŠCHT Praha