PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inorganic Chemistry: Laboratory I - AB101004
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Staré označení: ACH1L
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: Mastný Libor Ing. CSc.
Jakeš Vít Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Prerekvizity : {prerekvizita pro Laboratoř z anorganické chemie I ("výpočty")}, {prerekvizita pro laboratoř anoganické chemie I (pro plnění laboratoře LACH I - zkouška z předmětů OACH)}
Záměnnost : B101004, N101003, N101003A, S101003
Je záměnnost pro: B101004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)
Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a základními experimentálními postupy. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a sloučenin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Studenti budou umět:

  • bezpečně se pohybovat v laboratoři;
  • zvládat základní laboratorní postupy;
  • spojit teoretické znalosti s experimentálními výstupy;
  • samostatně zpracovávat výsledky své práce a její podrobný popis i se závěrečným protokolem.
Literatura -
Poslední úprava: Jakeš Vít Ing. Ph.D. (01.08.2019)

Inorganic Chemistry: Laboratory I provisonal manual: (for download from https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/51354/mod_resource/content/1/Inorganic%20Chemistry_Lab%20I%20-%20provisional%20manual.pdf)

K. Rubešová, V. Jakeš: Basic Chemical Calculations, VŠCHT Praha, 2018, ISBN: 978-80-7592-025-6 (https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-025-6)

Studijní opory -
Poslední úprava: Jakeš Vít Ing. Ph.D. (01.08.2019)

Program LACh I: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=40

Laboratorní deník: https://e-learning.vscht.cz/mod/url/view.php?id=3906

Výstražné symboly nebezpečnosti látek a směsí (česky): https://prezi.com/embed/9pbb6hy3_was/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=1&autoplay=no&autohide_ctrls=0

Bezpečnost práce v laboratoři - videa (česky): https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3002

Základní laboratorní techniky - videa (česky): https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3001

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)
  • průběžné testy na začátku každého laboratorního dne (teoretická příprava a laboratorní výpočty)
  • závěrečný test (znalosti vyplývající z laboratorních prací a laboratorní výpočty)
  • protokoly z vybraných laboratorních prací
Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Základní laboratorní vybavení.

3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace, práce se zkumavkou.

4. Základnílaboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.

5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.

6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

7. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků a jejich reakce.

8. Důležité kvalitativní reakce aniontů a jejich stanovení v neznámých vzorcích.

9. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.

10. Koordinační sloučeniny přechodných kovů.

11. Kvalitativní reakce kationtů, jejich dělení a stanovení v neznámých vzorcích.

12. Látkové bilance preparativních prací.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jakeš Vít Ing. Ph.D. (01.08.2019)

General and Inorganic Chemistry I (AB101001)

Chemical and Balance Calculation (AB101003)

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.03.2019)

Předmět je zakončen provedením všech laboratorních prací, odevzdáním protokolů a splněním závěrečného testu.

  • průběžné testy na začátku každého laboratorního dne (teoretická příprava a laboratorní výpočty)
 
VŠCHT Praha