PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Structural Analysis - AB110007
Anglický název: Structural Analysis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM110020
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110006
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy a možnostmi aplikace základních spektrálních metod v organické chemii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Studenti budou umět:

principy základních metod strukturní analýzy

využívat NMR, IČ a hmotnostní spektrometrii ke strukturní analýze

interpretovat jednoduchá NMR, IČ a MS spektra

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Z: Böhm S., Smrčková S.: Strukturní analýza organických sloučenin, VŠCHT, 1995. 8070802359

D: Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 5. vydání. DH Williams & I Fleming. 9780077091477

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

1. Přehled metod molekulové spektroskopie, základní pojmy a principy

2. NMR, podstata, hlavní pojmy, oblast použití

3. 1H NMR v organické strukturní analýze

4. 13C NMR v organické strukturní analýze

5. Speciální techniky NMR

6. Dvoudimensionální NMR, COSY, HETCOR

7. Infračervená spektroskopie, základní pojmy a principy metody

8. Oblast "otisku prstu" a charakteristických vibrací

9. Možnosti praktického využití ve strukturní analýze

10. UV-VIS spektroskopie, základní pojmy a principy metody

11. Možnosti využití ve strukturní analýze

12. Hmotností spektra, podstata metody, experimentální uspořádání

13. Techniky ionizace, předseparace, základní typy fragmentace

14. Možnosti využití ve strukturní analýze organických sloučenin

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Organická chemie II nebo Organická chemie B, Fyzika

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z praktické části zahrnující určení struktury molekuly ze spekter a teoretické části.

 
VŠCHT Praha