PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Basic Methods of Water Analysis - AB217001
Anglický název: Basic Methods of Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : B217001, N217001
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Aplikace analytických metod, které se v praxi používají v laboratořích při analýze pitných a odpadních vod. Podrobně se probírají základní operační kroky postupů, rušivé vlivy, předúprava vzorku, výpočet výsledku a jeho interpretace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou znát základní principy analytických metod v analytice vody, budou se orientovat při výběru vhodné metody při analýze pitné, povrchové i odpadní vody.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2000. (cz)9788070805206

D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. (cz)9788070807019

D: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 1998. (eng)9780875530130

Studijní opory -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (17.09.2023)

https://e-learning.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (17.09.2023)

Znalosti studentů jsou ověřovány formou průběžných krátkých testů a závěrečným testem, který zahrnuje jak otázky z probrané teorie (principy analytických stanovení), tak hydroanalytické výpočty.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

1. Kvalitativní a kvantitativní analýza vody.

2. Celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky.

3. Makroanionty.

4. Makrokationty. Kovy.

5. Reaktivní křemík a fosfor. Předúprava vzorku.

6. Složky vody s obsahem dusíku.

7. Aplikace jodometrie v analytice vody.

8. Chemická a biochemická oxidace organických látek.

9. Odběr vzorku, konzervace.

10. Senzorické vlastnosti vody.

11. Metody stanovení individuálních organických látek

12. Skupinová stanovení organických látek.

13. Stanovení individuálních organických látek

14. Validace metody.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (17.09.2023)

Podmínky zakončení předmětu:

počet bodů dosažených v každém z testů (v průběžných i v závěrečném) vyšší než 50

průměrný počet bodů dosažených v testech (průběžných a závěrečném) vyšší než 50

Klasifikace: 91 - 100 bodů A, 81 - 90 bodů B, 71 - 80 bodů C, 61 - 70 bodů D, 51 - 60 bodů E, < 51 bodů F.

 
VŠCHT Praha