PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Food Technology and Biotechnology - AB321002
Anglický název: Food Technology and Biotechnology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Kyselka Jan doc. Ing. Ph.D.
Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B321002, N321001, S352007, S352008
Je záměnnost pro: B321002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)
Předmět podává souhrnný přehled o jednotlivých oblastech potravinářské výroby.Technologie sacharidů zahrnuje výrobu řepného cukru, mlýnskou technologii, výrobu pekárenských výrobků, těstovin, trvanlivého pečiva, snack výrobků, výrobu čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek, výrobu a zpracování škrobu a modifikovaných škrobů. Konzervace potravin a technologie masa pojednává o zpracování ovoce a zeleniny, výrobě nealkoholických nápojů, zpracování masa, drůbeže, ryb a o výrobě masných výrobků včetně zpracování vedlejších jatečných produktů, zpracování vajec a výrobě hotových jídel a lahůdek. Technologie mléka zahrnuje vlastnosti mléka a jeho základní ošetření, výrobu tekutých, koncentrovaných a sušených mléčných výrobků, výrobu másla a mrazených smetanových krémů, zákysových kultur, fermentovaných mléčných výrobků, probiotik a prebiotik, tvarohů a sýrů. Technologie olejů, tuků, detergentů a kosmetiky pojednává o výrobě olejů a tuků z rostlinných a živočišných surovin, o rafinaci a modifikaci olejů a tuků včetně oleochemického využití olejů a tuků, výrobě mýdla, práškových a kapalných detergentů a kosmetiky. Fermentační technologie popisuje principy fermentačních technologií, výrobu sladu, piva, lihu a lihovin, vína, droždí a octa.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Studenti budou umět:

základní tradičních i současné postupy výroby potravin

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Z:Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2009): Co byste měli vědět o výrobě potravin? Technologie potravin. Key Publishing Ostrava, 540 stran, ISBN 978-80-7418-051-4

Z:Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

D:Kadlec P. (editor) (2002): Technologie potravin I., skripta VŠCHT Praha, 300 stran.ISBN 80-7080-509-9

D:Kadlec P. (editor) (2002): Technologie potravin II., skripta VŠCHT Praha, 236 stran ISBN 80-7080-510-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

http://uchts.vscht.cz/materialy/eso/ptb_uvod.pdf; http://uchts.vscht.cz/materialy/eso/ptb_cukr.pdf; http://uchts.vscht.cz/materialy/eso/ptb_skrob.pdf;

http://uchts.vscht.cz/materialy/eso/ptb_cokolada.pdf; http://uchts.vscht.cz/materialy/stud_bc/ptb_cereal.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Přednášky a semináře.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Studenti při studiu vycházejí z okruhů otázek (viz sylaby). Zkouška má písemnou formu po jednotlivých částech, celkem jde o čtyři testy.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

1. Úvod do potravinářských technologií

2. Základní procesy v potravinářských technologiích

3. Technologie cukru, cukrovinek a čokolády

4. Škrob a modifikované škroby, využití sacharidů pro potravinářské a nepotravinářské výroby

5. Cereální technologie, technologie trvanlivého pečiva a těstovin

6. Mlékárenské technologie a biotechnologie

7. Technologie jedlých olejů a tuků. Oleochemie

8. Technologie tenzidů, detergentů a kosmetiky

9. Principy úchovy potravin, balení potravin

10. Technologie zpracování ovoce a zeleniny, výroba nealkoholických nápojů

11. Technologie masa a vajec, likvidace a využití odpadů z potravinářské výroby

12. Sladařství a pivovarství

13. Lihovarství, výroba lihovin a droždí

14. Vinařství a výroba organických kyselin

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Znalosti z organické a fyzikální chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Biochemie I, Chemie potravin

 
VŠCHT Praha