PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Principles of Management - AB501001
Anglický název: Principles of Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: B501001
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Contemporary management concept, features of contemporary management, division of management (time and content aspect).

2. Manager profile. Position of manager in organization, level of management and their role, general principles of managerial work.

3. Management styles, manager authority, self-management and time management.

4. The prosperity of the organization and the factors that affect it.

5. Organizational development stages on the way to prosperity, development potential of customers, products, processes.

6. Historical management development. Classic period. Management of the 40th - 70s, management of the end of the 20th century, management at the threshold of the 21st century.

7. Managerial functions - Decision-making. Planning.

8. Managerial functions - Implementation (motivation, company documentation).

9. Managerial functions - Human resources management.

10. Managerial functions – Monitoring and Checking

11. Managerial functions - Organization.

12. Information and communication systems in management.

13. Corporate identity (culture, ethics, social responsibility).

14. Contemporary social trends and their influence on management (influence of globalization, digitization).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

 
VŠCHT Praha