PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Human Resources Management - AB501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)
Předmět se zabývá základy personalistiky. Zahrnuje výklad základních přístupů, pojmů a vztahů, jaké využívají manažeři a personalisté při výkonu své funkce. Jedná se o vysvětlení modelů řízení lidských zdrojů a jejich uplatnění při výkonu personálních procesů/činností. Jde o personální plánování, získávání, výběr a orientaci zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, organizaci práce a pracovní podmínky, odměňování a benefity, podnikové vzdělávání a rozvoj, řízení kariéry.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)

Studenti budou umět:

Chápat a podílet se na personálních činnostech v podniku.

Připravit a realizovat výběrový a hodnoticí pohovor.

Používat vybrané techniky pro objektivní hodnocení podřízených.

Literatura -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (01.07.2021)

Basic:

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html or newer

Recommended:

Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Arsmstrong, M. and Taylor, S. (2020). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)

Armstrong M, Taylor S. (2020) Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice, selected chapters: https://books.google.cz/books?id=g7zEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=armstrong+human+resource+management&hl=cs&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=armstrong%20human%20resource%20management&f=false

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)

1. Aktivní účast na výuce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů

Sylabus -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.12.2021)

1. Personální řízení/řízení lidských zdrojů - vývoj názorů a koncepce

2. Personální činnosti, role HR útvaru a vedoucího zaměstnance

3. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst

4. Získávání zaměstnanců

5. Výběr, přijímání a orientace zaměstnanců

6. Organizace práce a pracovní podmínky

7. BOZP

8. Řízení pracovního výkonu

9. Hodnocení zaměstnanců

10. Motivace zaměstnanců

11. Odměňování zaměstnanců

12. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

13. Péče o zaměstnance

14. Řízení kariéry

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Zkouška: Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,7 20
3 / 3 85 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha