PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Human Resources Management - AB501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B501003
Literatura -
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Basic:

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html

Recommended:

Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Arsmstrong, M. and Taylor, S. (2020). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 13th ed. London: Kogan Page Limited, 2014. ISBN 978-0-7494-6964-1.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

1. Personnel/human resource management - concepts

2. Human resource planning

3. Job design and analysis

4. Recruitment, selection, and orientation

5. Work organization and labor conditions

6. Occupational health and safety

7. Performance management

8. Performance appraisal

9. Employee motivation

10. Compensation and benefits

11. Training and development

12. Career management

13. Employee care

14. New trends in human resource management

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Zkouška: Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury.

 
VŠCHT Praha