PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Human Resources Management - AB501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Z//Je záměnnost pro: B501003
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: POŠTA, V. Mikroekonomie pro navazující magisterské studium na MÚVS ČVUT, 2017.

D: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. The concept of human resource management

2. Human resource planning

3. Job design and analysis

4. Employee recruitment

5. Employee selection

6. Employee hiring

7. Employee orientation

8. Performance management

9. Performance appraisal

10. Employee motivation

11. Employee compensation

12. Employee training and development

13. Employee care

14. New trends in human resource management

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

 
VŠCHT Praha