PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Řízení lidských zdrojů - B501003
Anglický název: Human Resources Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB501003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

D: ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7.

D: ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan Page Limited, 2020. ISBN 978-0-7494-9827-6.

D: HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2016. 430 s. ISBN 978-80-7261-430-1.

D: KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Koncepce řízení lidských zdrojů

2. Plánování lidských zdrojů

3. Vytváření a analýza pracovních míst

4. Získávání zaměstnanců

5. Výběr zaměstnanců

6. Přijímání zaměstnanců

7. Adaptace zaměstnanců

8. Řízení pracovního výkonu

9. Hodnocení zaměstnanců

10. Motivace zaměstnanců

11. Odměňování zaměstnanců

12. Vzdělávání zaměstnanců

13. Péče o zaměstnance

14. Nové trendy v řízení lidských zdrojů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Zkouška: Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury.

 
VŠCHT Praha