PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Logistics - AB501005
Anglický název: Logistics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Je záměnnost pro: B501005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
This course provides an overview of key logistics concepts, issues and trends. On completion, students will understand the terminology and main concepts, be able to assess the importance of logistics for a company, identify key opportunities and strengths, select the appropriate perspective and leverage the appropriate tool. Lectures will focus on practical application of ideas outlined in the required book.
Poslední úprava: Scholleová Hana (14.12.2021)
Literatura -

Z: POŠTA, V. Mikroekonomie pro navazující magisterské studium na MÚVS ČVUT, 2017.

D: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Sylabus - angličtina

1. Introduction, logistics in contexts

2. Objectives of logistics, logistics chains, integrated logistics, scientific fundamentals

3. Methods in logistics: Kanban, JIT, JIS, QR, ECR, Hub & Spoke, lean management

4. Inventory management, inventory models

5. Logistics centres, Cross-Docking, ISO containers, slip sheets

6. Information technologies in logistics, EDI, barcodes, RFID, Smart Containers

7. Transportation in logistics, multimodal and intermodal transport in Europe and overseas, influences of EU, TEN-T, CEF

8. International logistics, factors, trade blocks, INCOTERMS, LPI; case study

9. Cooperation mechanisms in logistics, 3PL, outsourcing, offshoring, reshoring

10. Logistics chain security: legislation, international organizations and initiatives, shipping container screening

11. Reverse logistics, waste recycling

12. Introduction to Smart Cities, definition, assessment, best practices

13. City logistics, last mile, Gateway, new trends

14. New last mile, B2B and B2C segments analysis, online sale channels

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha