PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Logistika - B501005
Anglický název: Logistics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:130 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Záměnnost : AB501005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: Gros Ivan, Barančík Ivan, Čujan Zdeněk: Velká kniha logistiky. 2016. VŠCHT. ISBN 978-80-7080-952-5

D: Christopher, P. Logistics and Supply Chain Management. 5th ed. Pearson FT, 2016.

D: Murphy, P.R., Knemeyer, A.M. Contemporary Logistics. 11th. ed. Pearson, 2014

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus

1. Úvodní hodina: časový plán, organizace výuky, hodnocení, seznámení s pojmem logistika, vývoj logistiky

2. Definice logistiky, základní termíny, cíle, logistický řetězec, integrovaná logistika, vědní základy logistiky

3. Logistické technologie: Kanban, JIT, JIS, QR, ECR, Hub & Spoke, vliv štíhlé výroby

4. Zásoby, role zásob v logistice, modely zásob, ABC a XYZ analýza

5. Logistická centra, Cross-Docking, ISO kontejnery, palety, slip sheets

6. Informační technologie v logistice, EDI, automatická identifikace zboží, čárové kódy, RFID, Smart Containers

7. Doprava v logistice, multimodální a intermodální doprava v Evropě a ve světě, role EU, TEN-T a CEF

8. Mezinárodní logistika, faktory, obchodní bloky, INCOTERMS, LPI, případová studie: Čína

9. Spolupráce v logistice, 3PL, outsourcing, offshoring, reshoring

10. Bezpečnost logistických řetězců: legislativa, mezinárodní organizace a iniciativy, screening námořních kontejnerů

11. Reverzní logistika, recyklace

12. Úvod do problematiky Smart Cities, definice, hodnocení, best practices

13. City logistika, poslední míle, Gateway, nové trendy

14. Nová poslední míle, analýza B2B a B2C segmentu, vliv online prodeje

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

písemný test

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha