PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principles of Accounting - AB501007
Anglický název: Principles of Accounting
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)
The objective of this course is to acquaint students with the development and analysis of financial statements. Accounting concepts and terminology will be stressed. This course concentrates on the application of accounting theory, standards, principles, and procedures to accounting problems.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

R: Weygandt, Kimmel, Kieso; Financial Accounting John Wiley and Sons, 2011, sixth edition, International Student Version

R: Horngren’s Accounting, The Financial Chapters (Global Edition): 11th Edition, Mattison B.,Matsumura E.M. & Miller-Nobles T., Pearson, 2015

A: Gowthorpe, Catherine, Business accounting and finance for non-specialists (2nd ed., London: Thomson Learning, 2005). ISBN: 978-1-84480-200-5

A: List of required articles and web resources are provided in each lecture.

A: Additional fading materials from a number of other accounting textbooks and periodicals will be made available to students

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (20.02.2021)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, 50 % z testů.

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Introduction to business organization and finance

2. Review of Accounting Framework

3. Review of regular accounting transactions

4. Recording adjusting entries and trial balance

5. Accountability and control

6. Income and the operating cycle

7. Inventories

8. Current assets, receivables

9. Long term operating assets

10. Current liabilities and time value of money

11. Long term debt, Effective interest procedures

12. Reporting owners equity

13. Statement of Cash Flows

14. Long term investments

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (09.02.2024)

Knowledge verified continuously in the form of partial test.

The final written exam includes material from the entire semester.

To successfully obtain the credit, students must obtain at least 50% of points for the activity and 50% of points from the continuous test.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha