PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Principles of Accounting - AB501007
Anglický název: Principles of Accounting
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: B501007
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)
The objective of this course is to acquaint students with the development and analysis of financial statements. Accounting concepts and terminology will be stressed. This course concentrates on the application of accounting theory, standards, principles, and procedures to accounting problems.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Introduction to business organization and finance

2. Review of Accounting Framework

3. Review of regular accounting transactions

4. Recording adjusting entries and trial balance

5. Accountability and control

6. Income and the operating cycle

7. Inventories

8. Current assets, receivables

9. Long term operating assets

10. Current liabilities and time value of money

11. Long term debt, Effective interest procedures

12. Reporting owners equity

13. Statement of Cash Flows

14. Long term investments

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

 
VŠCHT Praha