PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Statistics 1 - AB501009
Anglický název: Statistics 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. (08.02.2021)

1. Introduction to statistics – types of data, surveys, data processing, representation of the data, graphs and tables

2. Descriptive statistics – central tendency and variability for the population and for the sample,

3. Descriptive statistics – measures of skewness and kurtosis, variance decomposition

4. One-dimensional discrete random variable – probability mass function, cumulative density function, selected discrete distributions

5. One-dimensional continuous random variable – probability density function, cumulative density function, selected discrete distributions

6. Random vectors – probability density function, cumulative density function, joint, marginal and conditional probability, independence, basic characteristics

7. Basics of probability theory - random variable, frequency, probability distribution and its main characteristics, probability function, density, distribution function and their basic properties

8. Statistical inference – population and a sample, point and interval estimates of mean and variance

9. Testing statistical hypotheses – null and alternative hypothesis, level of significance, critical values, rejection interval, type I and type II errors, p-value, one-sided and two-sided alternative hypothesis

10. Basic parametric tests - tests about mean (one-sample), tests about variance (one -sample)

11. Basic parametric tests - tests about mean (two-sample dependent and independent), tests about variance (two-sample)

12. Basic non-parametric tests - Mann-Whitney, Wilcoxon rank-sum

13. Basic non-parametric tests - sign test, Kolmogorov-Smirnov test etc.

14. Final recap

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

 
VŠCHT Praha