PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Information Systems - AB501011
Anglický název: Information Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Students will learn basic terms from the information systems domain and principles of information systems analysis and design. Students will also get basic knowledge of business process modeling standards and standards for modeling functional requirements on software applications. This includes the basics of the Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML) standards.
Poslední úprava: Scholleová Hana (10.12.2021)
Literatura -

Z: BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

D: ISO/IEC 19510:2013 [ISO/IEC 19510:2013] Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation

Poslední úprava: Kaiser Jiří (21.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

seminar works, written and oral exam

Poslední úprava: Scholleová Hana (09.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Basic terms from field of information systems

2. Information system architectures

3. Basic types of software application for information systems and possibilities of acquiring information system.

4. Behavioral methods of business process description and text description of business processes.

5. Basics of business process modeling using Business Process model and Notation (BPMN).

6. Business process effectivity measurement.

7. Description of functional requirements on software application using basics elements of Use Case diagram from Unified Modeling Language (UML) and basic description of scenarios (use cases).

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

seminar works, written and oral exam

Poslední úprava: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha