PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Informační systémy a projektování - B501011
Anglický název: Information Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

D: ISO/IEC 19510:2013 [ISO/IEC 19510:2013] Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

seminární práce, písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Sylabus

Přednášky a na ně tematicky navazující cvičení probíhají každý 2. týden.

1. Základní pojmy z oblasti informačních systémů

2. Architektury informačních systémů

3. Základní typy softwarových aplikací pro informační systémy a způsoby pořízení informačního systému.

4. Behaviorální vyjádření podnikových procesů a jejich textový popis.

5. Základy modelování podnikových procesů pomocí standardu Business Process Model and Notation (BPMN)

6. Měření efektivity podnikových procesů

7. Specifikace funkčních požadavků na software pomocí základních prvků diagramu případů užití z Unified Modeling Language (UML) a základní popis scénářů

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

seminární práce, písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.9 25
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha