PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Principles of Law - AB501012
Anglický název: Principles of Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501012
Literatura -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (16.09.2020)

Hage, J.- Akkermans, B.: Introduction to Law, Springer, 2017

Honoré, T.: About Law: An Introduction, Oxford University Press, 2000

Štědroň, B.: Introduction to Law, Česká zemědělská univerzita, Prague, 2010

eur-lex.europa.eu – Portál aktuálních úprav práva EU, věstník nových zákonů

e-justice.europa.eu – Právní systémy a instituty v jednotlivých zemích EU – aktuální informace

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (16.09.2020)

Test.

Sylabus -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (16.09.2020)

1. The notion of law; law as a specific normative system; importance of law for the functioning of society.

2. Roman law and historical development of law.

3. Legal norms.

4. Main types of the sources of law; legal cultures.

5. Branches of law. Standards-setting process; constitutional and legislative process.

6. The notion of legal relationship and guidance within its structure.

7. Legal entities and conditions of legal conduct.

8. The essence of establishment and functions of liability and the main types of liability.

9. Dispute settlement, main principles of civil, criminal and administrative proceedings.

10. Important international organizations and treaties, areas of international economic cooperation.

11. Law enforcement, state governed by law and subjects of law rights legal guarantees.

12. System of legislative, executive and judicial power authorities in general and in the Czech Republic

13. Case studies, follow-up

14. Test

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (16.09.2020)

Písemný test.

 
VŠCHT Praha