PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principles of Law - AB501012
Anglický název: Principles of Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501012
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (14.12.2021)
This is an introductory course to legal studies. It has a broad spectrum of subjects that aims at teaching the fundamental concepts of the main disciplines of law. Having completed this course successfully, the students will be acquainted with many of the subjects they will encounter during their bachelor programs. Moreover, the students will have exercised several skills, including critical reflection, legal reasoning, reading sources of law, solving cases, and communicating about the outcomes.
Literatura -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (12.09.2023)

Hage, J.- Akkermans, B.: Introduction to Law, Springer, 2017

Honoré, T.: About Law: An Introduction, Oxford University Press, 2000

eur-lex.europa.eu – Portál aktuálních úprav práva EU, věstník nových zákonů

e-justice.europa.eu – Právní systémy a instituty v jednotlivých zemích EU – aktuální informace

The Constitution of the Czech Republic, The Charter of Fundamental Rights and Freedoms

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (12.09.2023)

Exam - written.

Credit based on:

1) the student's attendance and activity in the exercises

2) the level of preparation and presentation of independent work

3) monitoring and presentation of current legislation

4) analysis of case studies

Sylabus -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (16.09.2020)

1. The notion of law; law as a specific normative system; importance of law for the functioning of society.

2. Roman law and historical development of law.

3. Legal norms.

4. Main types of the sources of law; legal cultures.

5. Branches of law. Standards-setting process; constitutional and legislative process.

6. The notion of legal relationship and guidance within its structure.

7. Legal entities and conditions of legal conduct.

8. The essence of establishment and functions of liability and the main types of liability.

9. Dispute settlement, main principles of civil, criminal and administrative proceedings.

10. Important international organizations and treaties, areas of international economic cooperation.

11. Law enforcement, state governed by law and subjects of law rights legal guarantees.

12. System of legislative, executive and judicial power authorities in general and in the Czech Republic

13. Case studies, follow-up

14. Test

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (09.09.2023)

Písemný test. Diskuze.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha