PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Právo - B501012
Anglický název: Principles of Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1249
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501012
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. C. H. Beck, 2016

Z: Chalupa/Reiterman/Grinc. Obchodní korporace. Základy soukromého práva VII. C. H. Beck, 2017.

D: Hůrka, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Wolters Kluwer ČR, 2019

D: Janků/Kelblová/Uhlířová/Zapletalová a kol. Nové občanské právo v kostce. C. H. Beck, 2014

D: Janků/Marek. Vybrané kapitoly soukromého práva. C. H. Beck. 2018

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Prezentace zvolené problematiky k probíranému učivu. Závěrečný písemný test.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvod do práva, systém práva, prameny práva, objektivní právo. Právní normy.

2. Ústava ČR. Listina základních práv a svobod. Právní stát a jeho principy.

3. Subjekty práva: fyzické osoby, právnické osoby dle obč. zák. a jiných právních předpisů.

4. Orgány právnických osob: tvorba, působnost a odpovědnost.

5. Věc ve smyslu právním: pojem, členění, vlastnická triáda aj.

6. Obchodní korporace: společná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

7. Osobní obchodní společnosti.

8. Kapitálové obchodní společnosti. Evropská společnost.

9. Družstvo. Evropská družstevní společnost.

10. Soutěžní právo: hospodářská soutěž; nekalá soutěž.

11. Základní pojmy a instituty pracovního práva.

12. Územně samosprávné celky: obce, kraje. Orgány obcí a krajů: působnost. Hospodaření.

13. Základní pojmy a instituty trestního práva.

14. Analýza soudní judikatury k uvedeným okruhům. Praktické příklady.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Prezentace zvolené problematiky k probíranému učivu. Závěrečný písemný test.

 
VŠCHT Praha