PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Quality Management - AB501017
Anglický název: Quality Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 18 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Králová Petra Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501017
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základy managementu kvality, a to jednak po stránce legislativní (poskytuje přehled standardů ISO), tak i po stránce manažerské (systémy řízení kvality, TQM, benchmarking, systémy trvalého zlepšování a další) a evaluační (modely CAF či EFQM).
Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Literatura -

Z: COCHRAN, Craig. ISO 9001: 2015 in plain English. Paton Professional, 2015.

Z: MONTGOMERY, D. C. etc. Managing, Controlling, and Improving Quality. Wiley 2020. ISBN 978-0471697916.

Z: International Organization for Standardization. ISO 9001:2015, Fifth Edition: Quality management systems – Requirements. 2015. ISBN 978-9267106779.

D: LONA, R. L. Building Quality Management Systems. Routledge 2013. ISBN 978-1466564992.

D: DALE, B. G. Managing Quality. Oxford: Blackwell Publishing, 2002.

D: GOETSCH, D. L., DAVIS, S. B. Quality management. Introduction to TQM for production, Pearson, 2000.

D: Other standards ISO: ISO 9000, ISO 9004

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Sylabus -

1. Historický vývoj managementu jakosti

2. Řízení jakosti, inovace a zajišťování kvality

3. Současné problémy v řízení kvality a inovacích (např. změny způsobené sociálními médii, online obchodními platformami atd.).

4. Význam kvality v řízení podniku. Koncepce managementu kvality. Motivování zaměstnanců k účasti na činnostech zlepšování kvality;

5. Plánování a vedení dosahování kvality. Metody řízení kvality. Kultura organizace a její změna zlepšující výkonnost organizace.

6. Role vedení, strategie při rozvoji kultury kvalitní inovace a zlepšování;

7. Kruhy kvality. Principy neustálého zlepšování. Benchmarking.

8. Systémy managementu a principy managementu kvality pro dokonalost: Systémy managementu kvality. Metody řízení kvality. Audit kvality a certifikace systémů managementu. Udržitelný rozvoj.

9. Totální management kvality (TQM) a organizační kultura.

10. Systém managementu jakosti z hlediska norem jakosti rodiny 9000 a filozofie TQM.

11. Subsystémy TQM (technický a lidský subsystém).

12. Principy a modely TQM (EFQM model, CAF).

13. Metody a nástroje TQM.

14. Politika jakosti a organizace kvality: Mezinárodní a evropské organizace kvality. Evropská politika kvality. Mezinárodní, regionální a národní normalizace. Systém posuzování shody jakosti v Evropě.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet - aktivní účast na cvičeních, písemná práce.

Zkouška – písemný test, hodnocení individuální práce.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha