PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Quality Management - AB501017
Anglický název: Quality Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501017
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: POŠTA, V. Mikroekonomie pro navazující magisterské studium na MÚVS ČVUT, 2017.

D: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Historical development of Quality Management

2. Quality Management, innovation and quality assurance

3. Contemporary issues in Quality Management and innovation (e.g. changes caused by social media, online business platforms etc).

4. Importance of quality in the management of company. Concepts of quality management. Motivating employee participation in quality improvement activities;

5. Planning and leadership achieving quality. Quality management methods. Organization’s culture and its change improving organization’s performance.

6. Role of leadership, strategy in developing a culture of quality innovation and improvement;

7. Quality circles. Continuous improvement principles. Benchmarking.

8. Management systems and quality management principles for excellence: Quality management systems. Quality control methods. Quality audit and certification of management systems. Sustainable development.

9. Total quality management (TQM) and organization culture.

10. Quality management system in terms of quality standards family 9000 and TQM philosophy.

11. Subsystems of TQM (technical and human subsystem).

12. Principles and models of TQM (EFQM model, CAF).

13. Methods and tools of TQM.

14. Quality policy and quality organizations: International and European quality organizations. European quality policy. International, regional and national standardization. System of assessment of quality conformity in Europe.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet - aktivní účast na cvičeních, písemná práce

Zkouška – písemný test, hodnocení individuální práce.

 
VŠCHT Praha