PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Management jakosti - B501017
Anglický název: Quality Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AB501017
Anotace
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)
Předmět se věnuje soudobým přístupům managementu jakosti. Vedle zařazení tématiky do kontextu managementu a evropských, popř. světových podpůrných nástrojů, těžiště výkladu je věnována přístupům managementu kvality ve smyslu požadavků aktuální normy ISO 9001/2015. Součástí výkladu je ovšem i stručný přehled o přístupech TQM.
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Norma. ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality– požadavky. EAN 8590963996004.

Z: Aktuální legislativa týkající se kvality (přesná specifikace bude uvedena na první přednášce)

Z: Nenadál, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. ManagementPress 2018. ISBN 9788072615612 (vybrané kapitoly).

D: VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing, 2. aktualizované vydání, Grada Publishing Praha 2007, ISBN 978-80-247-1782-1

D: VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, druhé aktualizované vydání, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Vymezení základních pojmů, přehled přístupů managementu kvality, integrované systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

2. Mezinárodní instituce zapojené do péče o jakost. Úloha EU a vládní exekutivy do zabezpečování jakosti.

3. Požadavky normy ISO 9002 na zavedení a udržování systému jakosti

4. Kontext a úloha vrcholového vedení.

5. Zdroje. (lidské, infrastruktura, dokumentace)

6. Obchod, předvýrobní etapy a obchodní činnosti.

7. Realizace a metrologie.

8. Identifikace, sledovatelnost, majetek zákazníka.

9. Skladování, manipulace, balení, expedice.

10. Kontrola, neshoda.

11. Interní audity.

12. Nápravná a preventivní opatření.

13. Metody využívané v managementu kvality.

14. TQM – orientace na zákazníka, zlepšování.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet – aktivní účast na cvičení.

Zkouška – hodnocení individuálních aktivit, závěrečná zkouška.

 
VŠCHT Praha