PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bachelors' Thesis - AB501018
Anglický název: Bachelors' Thesis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 12
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/12, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Je záměnnost pro: B501018
Anotace - angličtina
The aim of the bachelor thesis is to demonstrate the ability of students to independently solve a given topic of the thesis, describe methods and results of the solution, critically evaluate and discuss the obtained results, formulate the most important conclusions. The work typically consists of a literary part, in which the student elaborates a literature review of professional, mostly foreign-language literature, in which he / she broadens his / her theoretical knowledge of the topic of the bachelor thesis and a practical part. The practical part usually has an experimental, less computational or interpretative character, but always requires the active application of the knowledge and skills acquired in the previous study to obtain the desired results. The work must include a clear and adequate presentation of the results achieved, their critical evaluation and discussion in the context of the current state of knowledge, presented in the literary part, and the formulation of conclusions documenting the fulfillment of the objectives of the work.
Poslední úprava: Kubová Petra (07.02.2020)
Literatura - angličtina

The basic literature is recommended by the supervisor within the specification of its topic. Students will search for specialized literature within the processing of the literary part of the thesis.

Poslední úprava: Kubová Petra (07.02.2020)
Sylabus - angličtina

1. Processing of the literary part of the thesis

2. Design and elaboration of practical part of bachelor thesis

3. Clear processing and comprehensible evaluation of data in tables and graphs

4. Comments of the results of the practical part, formulation of conclusions

5. Familiarization with the principles of formal adjustment of the thesis

6. Introduction to the principles of oral presentation of the contents and results of the bachelor thesis

Poslední úprava: Kubová Petra (07.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Credit is awarded after submission of the work in the form specified in the internal regulation. This assessment does not include or prejudge the outcome of the thesis defense.

Poslední úprava: Kubová Petra (07.02.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.9 26
Práce na individuálním projektu 9.6 270
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
12 / 12 336 / 336
 
VŠCHT Praha