PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bakalářská práce - B501018
Anglický název: Bachelors' Thesis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 12
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/12, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Záměnnost : AB501018
Literatura

Základní literaturu doporučuje vedoucí práce v rámci specifikace jejího tématu. Specializovanou literaturu student vyhledá v rámci zpracování literární části práce.

Poslední úprava: Botek Marek (20.01.2020)
Sylabus

1. Zpracování literární části bakalářské práce

2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Seznámení se zásadami formální úpravy bakalářské práce

6. Seznámení se zásadami ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

Poslední úprava: Botek Marek (20.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet je udělen po odevzdání vypracované práce ve formě stanovené vnitřním předpisem. Toto hodnocení nezahrnuje ani nepředjímá výsledek obhajoby práce.

Poslední úprava: Botek Marek (20.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 12 336
12 / 12 336 / 336
 
VŠCHT Praha