PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Marketing Research - AB501022
Anglický název: Marketing Research
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Králová Petra Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501022
Anotace - angličtina
The course is focused on methods and techniques of marketing research and their application in the field of marketing practice. The output of the course is the implementation of own marketing research.
Poslední úprava: Scholleová Hana (10.12.2021)
Literatura -

R: McQUARRIE E. F. The Market Research Toolbox. SAGE Publications Inc, 2015. ISBN: 978-1452291581.

R: MALHOTRA, N. K., Basic Marketing Research, 8th Edition, Prentice Hall International, 2014. ISBN: 978-1337100298.

R: HAIR, J., WOLFINBARGER, M., ORITNAU. D., BUSH, R. Essentials of Marketing Research. 4th Edition, McGraw-Hill Education, 2013. ISBN: 978-0078112119.

Poslední úprava: Králová Petra (10.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Sylabus - angličtina

1. Subject and definitions of marketing research - basis, characteristics, importance, trends, areas of use.

2. Marketing Information Management - Marketing Information System of a company

3. The process of marketing research - research and objective reality, defining the purpose of the research, orientation analysis, research project plan, choice of research topic and work with information sources. Hypotheses. Pre-research, probing, piloting.

4. Fundamentals of quantitative research - theoretical background, concepts and methods of quantitative research (observation, panel, interviewing networks), quantitative data collection techniques (PAPI, CAPI, CATI, CAWI, Focus Group, Neuro).

5. Fundamentals of qualitative research - theoretical starting point and possibility of utilization, difference from quantitative research (purpose, methodology and range of sampling), qualitative research methods (observation, discussion groups, individual interviews, projective techniques).

6. Defining and verifying research questions and hypotheses, sample selection - marketing research hypothesis, sources for hypothesis formulation, hypothesis breakdown (descriptive vs. explanatory, working vs. final). Sampling plan.

7. Statistical processing of information obtained by marketing research - errors in the application of survey methods, data control, basic statistical analysis of data. Errors applied to methods of investigation - errors in data collection.

8. Evaluation of the questionnaire - evaluation of the questionnaire in terms of validity and reliability, scaling of the questionnaire items - scalar properties, determination of factors influencing validity, evaluation of interfacial reliability using the Crombach alpha marker, determination of the significance of the Crombach alpha indicator.

9. Principles of writing a research report and organization of marketing research in the company. Presentation of results.

10. Market research - research of the overall market situation (Lifestyle, market development) and research of market participants (competition analysis, customer perception, needs and customer satisfaction).

11. Marketing mix research. Product, product research and product testing methods. Price research (customer perception, price competition). Distribution research.

12. Media analysis, advertising monitoring, thematic and content analysis of media. Marketing and socio-demographic research and their importance for media selection. (TV Research - Media Project, Radio Project).

13. Public Opinion Research. Role, meaning and function of public opinion in modern society, processes of formation and functioning of public opinion. Electoral research.

14. Modern trends in market research - neuromarketing research. Neuromarketing tools and techniques, data collection methods, Eye-Tracking, ad-marketing, product marketing, and online marketing opportunities.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha