PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analysis of Bioactive Compounds - AM323016
Anglický název: Analysis of Bioactive Compounds
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Dvořáková Darina Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : M323016
Záměnnost : M323016
Je neslučitelnost pro: M323016
Je záměnnost pro: M323016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (21.05.2018)
Within this course, principles and key applications of modern isolation, separation and detection techniques commonly used in the field of studies / characterization of biologically active compounds. Special attention is paid to (i) application of basic and advanced extraction techniques; (ii) effective separation strategy realized by gas / liquid chromatography; (iii) presentation of various instrumental techniques with a special focus on mass spectrometry and its presentation in case studies. In the final phase of course, practical aspects together with problems to be solved in a qualified manner in practice are summarized.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (21.05.2018)

Students will be able to understand:

How to make a qualified choice of suitable sample preparation strategy (i.e. extraction and clean-up technique) for determination of target analytes.

Utilization of separation techniques (gas/liquid chromatography) coupled with mass spectrometric detection for analysis of complex mixtures of natural compounds.

Basic characteristics of various ionization techniques and mass analyzers and their use for identification and quantification of analytes.

Application of non-target screening (metabolomic fingerprinting / profiling) followed by statistical processing of experimental data.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (21.05.2018)

R: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroj VŠCHT, ISBN 9781420045666.

R: W.M.A. Niessen: Current Practice of Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Marcel Dekker, Inc., USA, 2001, ISBN 9780824704735.

R: W.M.A. Niessen: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. CRC Press, Boca Raton, USA, 2006, ISBN 978-0-8247-4082-5.

R: Watson J. T., Sparkman O. D.: Introduction to Mass Spectrometry. Wiley, Chichester, Velká Británie, 2007, ISBN 978-0-470-51634-8.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (21.05.2018)

Techniques overview:

http://www.chem-ilp.net/labTechniques/LabTechniques.htm

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

Compounds databases, mass spectra:

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Within the extent of the syllabus.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2021)

1 Introduction to the issue, classification of biologically active substances

2 General characteristics of the analytical procedure, performance characteristics and validation, basic steps in the analysis of biologically active substances of both

natural and anthropogenic origin

3 Basic and advanced extraction techniques with a focus on their use in practice

4 Gas chromatography (theory, injection techniques, classification of capillary columns, influence of various parameters on the separation process, optimization of

separation, two-dimensional GC, conventional detectors)

5 Liquid chromatography (theory, selection of chromatographic system, columns and classification of stationary phases, conventional detectors, optimization and influence of

various parameters on the separation process)

6 Mass spectrometry (introduction and characterization of application potential, ionization techniques, mass analyzers, ion mobility, detection)

7 Analysis of volatile compounds (case studies)

8 Analysis of environmental contaminants by GC-MS (case studies)

9 Analysis of environmental contaminants by LC-MS (case studies)

10 Bioanalytical methods I

11 Bioanalytical methods II

12 Analysis of pesticides and mycotoxins

13 Analysis of vitamins and food additives

14 Presentation of individual students works, discussion, preparation for final test

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.04.2018)

Analytical chemistry

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (21.05.2018)

To obtain the credit it is necessary to prepare a short presentation describing a case study in the field of analysis of biologically active substances. Assigned credit is a prerequisite for passing the exam, which consists of a written part.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha