PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Special Methods in Physical Chemistry: Laboratory I - AM403009
Anglický název: Special Methods in Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Záměnnost : M403009, N403019
Je záměnnost pro: M403009
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je určen pro studenty magisterského stupně a je zaměřen na praktickou aplikaci pokročilých metod fyzikální chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět:

použít řadu špičkových přístrojů a aparatur buď komerčního původu, nebo sestrojených ad hoc vědeckými pracovníky ústavu a určených ke stanovení rozličných fyzikálně-chemických vlastností čistých látek či vícesložkových směsí.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403019.html

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403019.html

Metody výuky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Laboratorní cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Spalovací kalorimetrie s Parr 1351.

2. Měření difúzních koeficientů elektrolytů kapilární metodou.

3. Palivový článek.

4. Povrchové napětí.

5. Hustoměr A. Paar a jeho aplikace - stavové chování kapalin.

6. Kalorimetrie - diferenční skenovací kalorimetr TA Q1000.

7. Měření stavového chování ethanu a vyhodnocení doplňkových veličin.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

N403014 Fyzikální chemie II

N403012 Laboratoř fyzikální chemie II

 
VŠCHT Praha