PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Measurement in Environmental Protection - AM444007
Anglický název: Measurement in Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kopecká Jitka Ing. Ph.D.
Záměnnost : M444007, S444008
Je záměnnost pro: M444007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The course acquaints students with measuring instruments and procedures applicable in modern conception of environmental protection and its monitoring. The environment itself can be defined by three basic components – air, water, soil – their physical and chemical properties are discussed in detail. Students will also get acquainted with the basics of meteorology as a science describing the state of the Earth's atmosphere.
Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Literatura - angličtina

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis, 2003, CRC Press, ISBN 0849310830

Abhishek T., Ian W.: Air Pollution: Measurement, Modelling and Mitigation, CRC Press, ISBN-10: 9781498719452

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, 2015, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7418-284-6

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Studijní opory - angličtina

The lectures (in form of presentations) are available after login to the Department of Physics and Measurements (ufmt.vscht.cz) in the Education support.

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Sylabus - angličtina

1. Basic terminology of environment, its monitoring and protection

2. Smart City

3. Basic terminology of measuring technique, properties of measuring instruments

4. Introduction to meteorology; excursion

5. Meteorology: determination of basic meteorological variables; laboratory task

6. Meteorology: determination of secondary meteorological variables

7. Air: basic terminology, air pollution

8. Air: analysis of air pollution

9. Air: determination of particulate matter

10. Water: determination of physical properties; laboratory task

11. Water: determination of chemical composition

12. Soil: determination of physical properties

13. Radioactivity

14. Radioactivity measurement; laboratory task

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Elaboration of an individual project on a given topic, completion of laboratory tasks, final examination in written and oral form.

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
 
VŠCHT Praha