PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Measurement in Environmental Protection - AM444007
Anglický název: Measurement in Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Kopecká Jitka Ing. Ph.D.
Záměnnost : M444007, S444008
Je záměnnost pro: M444007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)
The course acquaints students with measuring instruments and procedures applicable in modern conception of environmental protection and its monitoring. The environment itself can be defined by three basic components – air, water, soil – their physical and chemical properties are discussed in detail. Students will also get acquainted with the basics of meteorology as a science describing the state of the Earth's atmosphere.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis, 2003, CRC Press, ISBN 0849310830

Abhishek T., Ian W.: Air Pollution: Measurement, Modelling and Mitigation, CRC Press, ISBN-10: 9781498719452

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, 2015, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7418-284-6

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

The lectures (in form of presentations) are available after login to the Department of Physics and Measurements (ufmt.vscht.cz) in the Education support.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

1. Basic terminology of environment, its monitoring and protection

2. Smart City

3. Basic terminology of measuring technique, properties of measuring instruments

4. Introduction to meteorology; excursion

5. Meteorology: determination of basic meteorological variables; laboratory task

6. Meteorology: determination of secondary meteorological variables

7. Air: basic terminology, air pollution

8. Air: analysis of air pollution

9. Air: determination of particulate matter

10. Water: determination of physical properties; laboratory task

11. Water: determination of chemical composition

12. Soil: determination of physical properties

13. Radioactivity

14. Radioactivity measurement; laboratory task

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Kopecká Jitka Ing. Ph.D. (28.05.2019)

Elaboration of an individual project on a given topic, completion of laboratory tasks, final examination in written and oral form.

 
VŠCHT Praha