PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Project Management - AM501003
Anglický název: Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501003
Literatura - angličtina

LONGMAN, A., MULLINS, J. The Rational Project Manager. A Thinking Team's Guide to Getting Work Done. 2015

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Code of Ethics & Professional Conduct. 2020.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th Edition. 2021.

Poslední úprava: Kačín Radovan (14.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Pass: completion of multiple online courses and individual submissions

Grade: completion of a substantial team project, completion of individual and group learning activities, course activity

Poslední úprava: Kačín Radovan (14.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Why project management?

2. PM basic terms. Lessons learned (how teams work). Team roles (Belbin, Team competency matrix)

3. Project initiation, project definition.

4. Scope planning.

5. Cost estimation. Building a budget.

6. Planning time and resources.

7. Risk management

8. Stakeholders. People in projects. Reporting. Communication.

9. Procurement

10. Project Implementation. Monitoring of the project.

11. Modifying the project. Project Closure.

12. Finance in projects.

13. Code of Ethics. Professionalism.

14. Other PM standards (PMBOK, PRINCE2, IPMA). Basics of Agile.

The course is held 100% in English.

Poslední úprava: Kačín Radovan (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: absolvování několika online kurzů a individuálních úkolů

Známka: dokončení rozsáhlého týmového projektu, dokončení individuálních a skupinových vzdělávacích aktivit, aktivita během výuky

Poslední úprava: Kačín Radovan (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Obhajoba individuálního projektu 60
Protokoly z individuálních projektů 10

 
VŠCHT Praha