PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Microeconomic Theory - AM501005
Anglický název: Microeconomic Theory
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501005
Anotace - angličtina
The course is focused on the analysis of realized and expected returns of various financial assets withing the framework of intertemporal modelling.
Poslední úprava: Pošta Vít (13.01.2021)
Literatura - angličtina

R: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

A: CUTHBERTSON, K., NITZSCHE, D. Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange, 2nd Edition, 2004.

Poslední úprava: Botek Marek (10.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

The student needs to obtain at least 50 % of points in a written exam. The exam may be oral via MSTeams in case contact exam is not possible due to policy measures.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Decision-making under conditions of risk. Expected utility function. Attitude toward risk.

2. Intertemporal choice. Analysis of the effects of changes in returns and income on the decision-making.

3. CCAPM. Objective function. Constraint. Euler equation.

4. Analysis of the Euler equation. Risk premium of capital assets and its analysis.

5. Portfolio optimization. Sharpe’s model. Capital market line.

6. CAPM as an extension of the equilibrium of the capital market. Risk premium in CAPM and CCAPM.

7. Equity premium puzzle.

8. Spot, forward and swap interest rates and their relations.

9. Yield curves construction.

10. Term structure of the interest rates.

11. CCAPM and the determination of the term premium.

12. Options, setting up hedging portfolios.

13. Options, binominal model.

14. Sensitivity of option prices to changes in parameters of the model.

Poslední úprava: Pošta Vít (11.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The student needs to obtain at least 50 % of points in a written exam. The exam may be oral via MSTeams in case contact exam is not possible due to policy measures.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha