PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Managerial Decision-making - AM501008
Anglický název: Managerial Decision-making
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501008
Literatura - angličtina

R: KEPNER, H. CH., TREGOE, B. B. The New Rational Manager. Princeton, Princeton Research Press, 2013.

R: HAMMOND, J. S., KEENEY, R. L., RAIFFA, H. Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions. Harvard Business School Press, Boston 2002.

A: JOHNES, D.: Decision Making for Dummies. 2014.

A: BLOOM, P. J. Circle of Influence: Implementing Shared Decision Making and Participative Management. New Horizonts. 2000

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zápočet: průběžné písemné testy, aktivita na cvičeních,

Zkouška: online testy z článků a dalších výstupů k tématu (10 %), závěrečný test (50 %), týmová seminární práce (40 %)

Poslední úprava: Botek Marek (22.01.2020)
Sylabus - angličtina

1. Basic concepts and knowledge of decision-making (decision process and its steps, types of decision-making processes, optimization and satisfaction principles, decision quality, information in decision-making).

2. Risk and uncertainty in decision-making (subjective probability, risk attitude and utility functions, risk measurement).

3. Tools, methods and processes of decision making under certainty (identification, analysis and formulation of decision problems, selection criteria, creating options and determining their consequences, evaluation of alternatives).

4. Problem solving.

5. Methods of decision-making analysis.

6. Methods of creation and development of alternatives.

7. Multicriteria evaluation methods.

8. Methods and tools of risk decision making - decision matrix.

9. Methods and tools of risk decision making - probability trees and scenarios.

10. Methods and tools of risk decision making - decision trees.

11. Methods and tools of risk decision making - simulation Monte Carlo.

12. Methods and tools of risk decision making - decision-making rules for uncertainty, decision-making rules for risks.

13. Participatory decision-making and choice of decision style (participation rate and style of decision-making, participatory influence, participative decision process management, decision-making models).

14. Risk management (identification of risk factors and determination of their significance, risk assessment, risk mitigation, operational risk management).

Poslední úprava: Švecová Lenka (10.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: průběžné písemné testy, aktivita na cvičeních, simulační hra

Zkouška: online testy z článků a dalších výstupů k tématu (10 %), závěrečný test (50 %), týmová seminární práce (30 %), ústní zkouška (10 %).

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.6 44
Práce na individuálním projektu 1.1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha