PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Efficiency Assessment and Management Control Systems - AM501010
Anglický název: Efficiency Assessment and Management Control Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501010
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

R: GARRISON, R.H., NOREEN, E.W., BREWER, P.C. Managerial Accounting. 16th Ed., New York: McGraw-Hill, 2018.

R: SAMUELSON, W.F., MARKS, S.G. Managerial Economics. 8th Ed., Hoboken, John Wiley, 2015.

R: MERCHANT, K.A., van der STEDE, W.A. Management Control Systems. 4th Ed., London: Pearson, 2018.

A: KAPLAN, R.S., ANDERSON, S.R. Time Driven Activity-Based Costing. Boston: Harvard Business School Press, 2007.

A: DAVILA, T., EPSTEIN, K. J., SHELTON, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It. London: Pearson, 2012.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu

Písemná zkouška

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

1. Business objectives, core enterprise activities and their impact on long-term value creation.

2. Business operations, costs and their classification. Short-term and long-term cost functions, technology choice. Break-even and CVP analysis.

3. Production capacity, market capacity, price elasticity, and their impacts on rational production volume decision-making. The price floor in the context of future forecasts. Pricing.

4. Cost management methods. Impacts of managerial decisions. Operating leverage as a measure of business risk. Relation between operating and financial leverage, business risk.

5. Essential costing and costing methods, their applications. Target group profitability analyses.

6. Direct costing, absorption costing, target costing, activity-based costing.

7. Working capital and its optimization in the context of cash flow and operations management.

8. Budgets, their classification and applications.

9. Performance analysis, Key Performance Indicators, Benchmarking.

10. Management control, its objectives, methods, organization.

11. Management control systems and tools.

12. Management control, its position in operations and strategic management. Product life cycle analysis.

13. Management system feedback, control cycle.

14. Reporting, data processing principles and practical methodology.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (11.02.2020)

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu

Písemná zkouška

 
VŠCHT Praha