PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Efficiency Assessment and Management Control Systems - AM501010
Anglický název: Efficiency Assessment and Management Control Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

R: GARRISON, R.H., NOREEN, E.W., BREWER, P.C. Managerial Accounting. 16th Ed., New York: McGraw-Hill, 2018.

R: MERCHANT, K.A., van der STEDE, W.A. Management Control Systems. 4th Ed., London: Pearson, 2017.

R: SAMUELSON, W.F., MARKS, S.G. Managerial Economics. 8th Ed., Hoboken, John Wiley, 2015.

A: KAPLAN, R.S., ANDERSON, S.R. Time Driven Activity-Based Costing. Boston: Harvard Business School Press, 2007.

A: DAVILA, T., EPSTEIN, K. J., SHELTON, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It. London: Pearson, 2012.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (10.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu

Písemná zkouška

Poslední úprava: Čámská Dagmar (09.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Business objectives, core enterprise activities and their impact on long-term value creation.

2. Business operations, costs and their classification. Short-term and long-term cost functions, technology choice. Break-even and CVP analyses.

3. Production capacity, market capacity, price elasticity, and their impacts on rational production volume decision-making. The price floor in the context of future forecasts. Pricing.

4. Cost management. Impacts of managerial decisions. Operational leverage as a measure of business risk. Relationship between operational and financial leverage, business risk.

5. Costing – costing formula. Absorption costing, variable costing, their advantages and disadvantages, possibilities of application. Variable costing as the tool of portfolio analysis.

6. Absorption costing – different approaches, their application. Single costing, costing based on ratios, allocation base approach, subtraction costing. Specific costing approaches such as target costing and activity-based costing (ABC).

7. Working capital, its structure and optimization in the context of operational cash flow and operational management.

8. Budgets, their classification and applications. Reasons of deviations, deviation analysis, prevention, and corrective actions.

9. Performance analysis, Key Performance Indicators, Benchmarking.

10. Management control, its objectives, principles, and basic concepts. Controller – profile, job description, main tasks, competencies and responsibilities.

11. Management control systems and tools.

12. Management control, its position in operational and strategic management. Product life cycle analysis.

13. Management system feedback, control cycle.

14. Reporting, data processing principles and practical methodology.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (10.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Assessment requirements: at least 50% obtained from midterm test(s), submitted version of the seminar paper accepted by the teacher

Students who fail to score at least 50% of the midterm test(s) can write a summarized test with the passing score of 60%.

Students are allowed to resubmit their seminar paper (once).

Exam: written test

Only students who obtained assessment (“zápočet”) can take the exam.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (10.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha