PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Evolution and Management of Complex Systems - AM501021
Anglický název: Evolution and Management of Complex Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

povinná literatura:

SKYTTNER, Lars, 2005. General Systems Theory – Problems, Perspectives, Practice. Singapure: World Scientific Publishing. ISBN 981-256-467-5.

HUDEČEK, T. (2020): Řízení a správa města. Praha, IPR, 450 s. ISBN 978-80-87931-98-1. (angl. překlad v redakci)

PRIGOGINE, I., STENGERS, I. (1984): Order Out of Chaos. London: Bantam, 384 s. ISBN 0553343637.

doporučená literatura:

HUDEČEK, T., HNILIČKA, P., DLOUHÝ, M., LEŇO CUTÁKOVÁ, L., LEŇO, M. (2019): Urban structures, population density and municipal expenditures: An empirical study in the Czech Republic. Urban Studies, 56 (16).

HUDEČEK, T., KOUCKÝ, R., JANÍČKOVÁ, M., LÉŇO, M., SOUKUP, M. (2017): Planning, Accessibility, and Distribution of New Parks: Case Study of the City of Prague. Journal of Urban Planning and Development, 143(3).

DLOUHÝ, M., HUDEČEK, T. (2017): Location of Unwanted Facilities: NIMBY in Public Administration Hierarchy. Prague economic Papers, 26(2).

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

písemný test a ústní zkouška, zápočet bude udělován na základě docházky, aktivity studenta na hodinách a dle úrovně samostatných prací

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

The course is focused on the description of relationships among different types of systems: physical, chemical, biological and sociological (geographical, economical, etc.). It uses the modern knowledge of General Systems Theory and The New Kind of Science – Complexity, thus the basic research including the stages of evolution and tension between chaos and order on the one hand and also the applied research in the field of planning on the other hand.

A variety of aspects of systems, asymmetric statistical distribution, processes of evolution and, finally, our human ability to action are discussed. Special attention is paid to the decision-making processes of people, cities and societal systems, identification of control layers and their functions, principles of positive and negative feedback.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

písemný test a ústní zkouška, zápočet bude udělován na základě docházky, aktivity studenta na hodinách a dle úrovně samostatných prací

 
VŠCHT Praha