PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Vývoj a řízení komplexních systémů - M501021
Anglický název: Evolution and Management of Complex Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : M501012
Literatura -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (18.09.2020)

povinná literatura:

HUDEČEK, T. (2019): Řízení a správa města. Praha, IPR, 450 s. ISBN 978-80-87931-98-1.

doporučená literatura:

SKYTTNER, Lars, 2005. General Systems Theory – Problems, Perspectives, Practice. Singapure: World Scientific Publishing. ISBN 981-256-467-5.

PRIGOGINE, I., STENGERS, I. (1984): Order Out of Chaos. London: Bantam, 384 s. ISBN 0553343637.

HUDEČEK, T., HNILIČKA, P., DLOUHÝ, M., LEŇO CUTÁKOVÁ, L., LEŇO, M. (2019): Urban structures, population density and municipal expenditures: An empirical study in the Czech Republic. Urban Studies, 56 (16).

HUDEČEK, T., KOUCKÝ, R., JANÍČKOVÁ, M., LÉŇO, M., SOUKUP, M. (2017): Planning, Accessibility, and Distribution of New Parks: Case Study of the City of Prague. Journal of Urban Planning and Development, 143(3).

DLOUHÝ, M., HUDEČEK, T. (2017): Location of Unwanted Facilities: NIMBY in Public Administration Hierarchy. Prague economic Papers, 26(2).

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (18.09.2020)

ústní zkouška, zápočet bude udělován na základě docházky, aktivity studenta na hodinách a dle úrovně samostatných prací

Sylabus -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (20.09.2020)

Kurz je zaměřen na popis souvislostí a vztahů mezi různými druhy systémů: fyzikálními, chemickými, biologickými, sociálními (ekonomickými, sociálními, geografickými, a dalšími). Využívá moderních znalostí Obecné teorie systémů a Nového druhu vědy (o komplexitě), a také výsledků základního výzkumu v oblastí vývoje a napětí mezi chaosem a řádem, i aplikovaného v oblasti řízení a plánování společenských systémů.

Diskutovány v rámci předmětu jsou druhy a aspekty různých systémů, asymetrická statistická distribuce, procesy evoluce, naše lidská schopnost akce. Speciální pozornost je věnována procesu rozhodování lidí, měst a společenských systémů, identifikace řídících vrstev a jejich funkce, principy pozitivních a negativních zpětných vazeb.

 
VŠCHT Praha