PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Polysaccharides, Properties and Applications - AP321002
Anglický název: Polysaccharides, Properties and Applications
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : P321002
Anotace -
Předmět je sestaven z přednášek zaměřených na prohloubení teoretických znalostí v oblasti chemie přírodních a modifikovaných polysacharidů a jejich praktického využití v různých oborech průmyslu. Jednotlivé přednášky jsou věnovány postupům isolace, přečištění, fyzikálním vlastnostem, chemické modifikace a strukturní analýze polysacharidů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Rozšířené znalosti o polysacharidech s cílem na doktorskou práci.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z:Food Polysaccharides and Their Applications, ed. by Alistair M. Stephen, Glyn O. Phillips, Peter A. Williams, Taylor and Francis Group, ISBN 10:0-8247-5922-2

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2018)
Studijní opory -

Vědecké databáze, např. SciFinder, časopisy např.: : Carbohydrate Polymers, Carbohydrate Research, Cellulose.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Předmět obsahuje několik bloků: (a) výskyt a význam polysacharidů v přírodě, (b) preparativní a analytické aspekty, (c) modifikace polysacharidů, (d) fyzikální vlastností a biologické aktivity polysacharidů, (e) využití polysacharidů při tvorbě struktury potravin a ve farmacii.

Velká část přednášek je věnovaná přehledu průmyslově a medicinálně významných polysacharidů z rostlinných, živočišných, fungálních a mikrobiálních zdrojů.

Dále budou probírány otázky vázáné s isolací, čištěním a analýzou složení, struktury a molekulové hmotností polysacharidů. Polysacharidy budou popsány jako hydrokoloidy, tj. jejich chovaní ve vodném prostředí. Budou probrány možnosti rozšíření využití polysacharidů cestou chemické nebo jiné modifikace. Aktivní účast studentů doktorského studia bude zaměřena na výzkum polysacharidů majících význam pro jejich doktorské práce.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Ukončené studium na úrovni magisterského studia.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocená prezentace věnovaná aktuálnímu tématu v oblasti výzkumu polysacharidů. Závěrečná ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha